Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokalami Komunalnymi
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14A
59-400 Jawor
powiat: jaworski
tel. 76-870-27-42 wew. 20, tel. 870-28-59, 870-27-42, fax. wew. 31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 24 w Jaworze
działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 24 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
,,Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 24 w Jaworze."
II Przedmiot zamówienia

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 24 w Jaworze.

III Zakres prac

Naprawę istniejących tynków;
Odtworzenie detali architektonicznych,
Wykonanie tynków renowacyjnych na elewacji i w podcieniu, malowanie farba silikatową
Wykonanie powłoki anty graffiti w poziomie parteru
Naprawę gzymsów detalem ciągnionym w zaprawie i elementów sztukatorskich na
elewacjach;
Renowację parapetów zewnętrznych z płytki klinkierowej szkliwionej,
Oczyszczenie balustrad okiennych wraz z malowaniem farbą do metali,
Renowację drzwi wejściowych do budynku;

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

organizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania,
organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;
uporządkowanie pomieszczeń po robotach,
zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zabezpieczenie miejsca pracy,
odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

Dokument nr: ZLK.WM.261.10.2019. RW

Składanie ofert:
VII Miejsce i termin składania ofert

1. Zarząd Lokalami Komunalnymi, 59-400 Jawor

Księcia Józefa Poniatowskiego 14a

tel. 870-28-59, 870-27-42, fax. wew. 31

sekretariat - pok. nr 1

2.Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2019 r, godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV Termin realizacji

do 31 październik 2019 r.

Wymagania:
V Opis przygotowania oferty i informacja o udzielaniu wyjaśnień

1.Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót ( odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
VI Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz oferty cenowej

2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

3. Zaświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcje posiadającego uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z2016r. ,poz.290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.Uz2014r.poz.1278), posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym przy kierowaniu jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej trzema robotami o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia każda w czynnym obiekcie budowlanym, wpisanym do rejestru zabytków każdy. Przy czym przynajmniej dwie z tych robót winny mieć za przedmiot budynek wpisany do rejestru zabytków.
VIII Kryterium oceny ofert

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT oraz wiarygodność Firmy i jakość wcześniej wykonywanych robót. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę może być negocjowana przed podpisaniem umowy. Po tym czasie cena jest ostateczna i nie będzie negocjowana. Przed podpisaniem umowy uzgodniona będzie kwestia nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót.

Zamawiający o wyborze oferty powiadomi Wykonawców indywidualnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny

Kontakt:
2.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest P. Andrzej Mróz -tel. 76-870-27-42 wew. 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.