Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej

Przedmiot:

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71, fax 62 - 598 52 74, tel. 062 598 64 21, 535 500 841.
zarzad@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
pn.: Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Skrajnia od cmentarza do okolic posesji 18A
(st. 17169), gm. Blizanów, w zakresie zgodnym z załącznikiem (dokumentacją projektową) stanowiącym integralną
część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia
oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie
jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych
niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Składanie ofert:
Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym na stronie
internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ..DO POBRANIA", na adres:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 24.06.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Skrajnia od cmentarza do okolic posesji
18A (st. 17169), gm. Blizanów"

Wymagania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku nie zawarcia umowy z winy oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej
oferty.

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Świątka, tel. 062 598 64 21 lub 535 500 841.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.