Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana tablic elektrycznych

Przedmiot:

Wymiana tablic elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. (0-56) 6114 273 +48 506 045 496, tel. (0-56) 6114 272, +48 601 052 205
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA_
1: ,,Wymiana tablic elektrycznych w szatni i Sali audytoryjnej wraz z zasilaniem w budynku
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13".
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2- Przedmiarze robót do niniejszego zapytania ofertowego

Dokument nr: 90-DIN.079.57.2019

Otwarcie ofert: otwarcie ofert godz. 10:30

Składanie ofert:
1. Termin złożenia ofert: do dnia 25.06.2019 r., do godz. 10:00
IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT_
Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjny, ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń, I p. pok. 106;
2) osobiście w siedzibie Działu Inwestycyjnego (adres jw.); przekazane w zamkniętej, opisanej kopercie-z tytułem postępowania i pieczęcią firmy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU_
I O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał w ostatnich 3 latach 2 usługi polegające na wykonaniu tablic elektrycznych wraz z zasilaniem za kwotę 20 000,00 zł brutto każda.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, _których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny._
VI. DOKUMENTY_
Oferta musi zawierać: Załącznik nr 1- stanowiący Formularz ofertowy do niniejszego zapytania, Załącznik nr 3-Wykaz usług.
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY_
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie załączy prawidłowo wypełnionego dokumentu wymaganego w zapytaniu ofertowym.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uwagi:
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; jedna faktura za całość _robót. _
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 %.
X. INFORMACJA
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.
2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: wvvw.umk.pl/zamowienia/przetargi.
3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Marian Świechowicz - w godz. 9 00-14 00 tel. (0-56) 6114 273 +48 506 045 496 Andrzej Bobecki - w godz. 9 00-14 00 tel. (0-56) 6114 272, +48 601 052 205

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.