Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym

Przedmiot:

Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Referat Realizacji
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
powiat: bydgoski
tel. (052) 387-01-21
a.kusz@soleckujawski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Solec Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim".
I. OPIS ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim. Piłkochwyt o wysokości 6 m ponad poziom nawierzchni boiska, długości 102 m, usytuowany od strony południowej boiska ma służyć jako zabezpieczenie przed przedostaniem się piłki na sąsiednią ulicę (ul. Parkowa).
2. Lokalizacja:
Zadanie zlokalizowane jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu bydgoskiego, w Gminie Solec Kujawski, na działce o numerze ewidencyjnym 681/2, pomiędzy ulicą Sportową i ul. Parkową.
3. Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- przygotowanie terenu,
- wykonanie robót ziemnych pod montaż elementów piłkochwytu,
- dostawa i montaż piłkochwytu.
4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia:
- siatka - bezwęzłowa, polipropylenowa, wielkość oczka 10 x 10 cm, grubość splotu 4,5 - 5,5 mm. Kolor zielony. Obszycie wzmacniające na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV, niepalna.
- słupy nośne - stalowe (ocynkowane), malowane na kolor zielony, wykonane z profilu o wymiarach 80 x 80 mm, wysokość po zamontowaniu 6 metrów nad płytą boiska. Konstrukcja słupów powinna umożliwić mocowanie do nich siatek. Mocowanie słupów - bezpośrednio w podłożu - punktowe wylewki.
- zastrzał - stalowy (ocynkowany), malowany na kolor zielony, z obu stron mocowany do słupa skrajnego, zabezpieczający je przed ugięciem.
5. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie we własnym zakresie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Przy posadowieniu fundamentów słupów piłkochwytu należy zwrócić szczególna uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne.
6. Piłkochwyt musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania.
7. Przy wycenie należy uwzględnić koszt transportu materiałów, montażu stóp fundamentowych oraz pozostałych elementów systemu piłkochwytu.
8. Montaż piłkochwytu realizowany będzie w oparciu o zgodę na wykonanie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę (zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót).

CPV: 45112720-8, 45342000-6

Dokument nr: WIPP.RRI. 7013.1.5.2019

Składanie ofert:
W przypadku zainteresowania, ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie opisanej ,,Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż piłkochwytu na boisku rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim", z dopiskiem ,,nie otwierać przed 24.06.2019 r. godz. 15.00"
w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 w Kancelarii - Biurze Podawczym, pokój nr 1 na parterze lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy - do 22 lipca 2019 r.

Uwagi:
III. KRYTERIUM OCENY OFERT
cena 100 %

Kontakt:
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami oraz udzielania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest: Agnieszka Chojnacka-Kusz - podinspektor ds. realizacji inwestycji Referatu Realizacji Inwestycji UMiG, tel. (052) 387-01-21, adres mailowy: a.kusz@soleckujawski.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.