Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Policji w Słupsku
Kilińskiego 42
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 59 8417566, 8417575, 8417572
anna.miezianko@spslupsk.policja.gov.pl
https://spslupsk.logintrade.net/zapytania_email,6322,fe1f9c70bdf347497e1a01b6c486bdb9.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Słupsku.
Grupa taryfowaC11 Szacunkowe zapotrzebowanie w kWh 28.710,00
Grupa taryfowaC21 Szacunkowe zapotrzebowanie w kWh 411.900,00
Grupa taryfowaG11 Szacunkowe zapotrzebowanie w kWh 52.600,00
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Grupa taryfowa C11 CPV/Indeks 28710 KWh %
2. Grupa taryfowa C21 CPV/Indeks 411900 KWh %
3. Grupa taryfowa G11 CPV/Indeks 52600 KWh %

Dokument nr: Z38/1459

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://spslupsk.logintrade.net/zapytania_email,6322,fe1f9c70bdf347497e1a01b6c486bdb9.html
Termin składania:
19-06-2019 12:00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
19-06-2019 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r. z możliwością jej przedłużenia do momentu wyłonienia nowego wykonawcy.

Wymagania:
Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
Zamawiający składając ofertę oświadcza że:
1) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty,
2) wymagania stawiane wykonawcy oraz ogólne warunki umowy zostały przez niego zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) zamówienie wykona w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Towar niezgodny z przedmiotem zamówienia zostanie odesłany na koszt wykonawcy
Oferta składana jest w kwocie BRUTTO
Pytania do postępowania "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Słupsku"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Miezianko
tel: 59 8417566
e-mail: anna.miezianko@spslupsk.policja.gov.pl
Osobami do kontaktu:
1. w sprawach formalno - prawnych dotyczących postępowania
- p. Monika Noska- tel. 59 8417575,
- p. Anna Miezianko - tel. 59 8417566,
2. w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia
- p. Arkadiusz Milewski - tel. 59 8417572,
w godz. 715-1515w dni robocze.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.