Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
363z dziś
4118z ostatnich 7 dni
16492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

Przedmiot:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
(4875) 6477888, , Faks (4875) 6477889
urzad@lwowekslaski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski" realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. - punkt 6.5.1.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w projekcie: ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski" realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w następujących zadaniach:
Zadanie 2 -Realizacja szkoleń dla nauczycieli -Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim
1) Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) Igr. x 30godz. (15 osób)
2) Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Igr. x 30godz. (15 osób)
3) Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów stworzonych dzięki EFS Igr. x lOgodz. (15 osób)
4) Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym Igr. x lOgodz. (15 osób)
Zadanie 4 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku
1) Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz kompetencj i cyfrowych, w tym e-podręczników. Praca z dzieckiem z SPE. Obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu zakupionego z EFS. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 2gr. x 20godz. (15 osób)
2) Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1 gr. x 20godz. (2 osoby)
Zadanie 6 -Realizacja szkoleń dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim oraz fdia SP w Zbylutowie
1) Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) 2gr. x lOgodz. (10 osób)
2) Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 2gr. x lOgodz. (14 osób)
3) Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS 2gr. x lOgodz. (14 osób)
4) Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 2gr. x lOgodz. (14 osób)
5) Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Igr. x 20godz. (2 osoby)
6) Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Igr. x 20godz. (2 osoby)
Zadanie 8 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Niwicach
1) Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) Igr. x lOgodz. (6 osób)
2) Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych Igr. x lOgodz. (8 osób)
3) Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów stworzonych dzięki EFS Igr. x lOgodz. (8 osób)
4) Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym Igr. x lOgodz. (8 osób)
5) Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Igr. x lOgodz. (2 osoby)
6) Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Igr. x 20godz. (2 osoby)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1.1. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:
a) Szkolenie;
b) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szkolenia w języku polskim;
c) Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania szkolenia);
d) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia;
e) Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia.
f) Prowadzenie dzienników zajęć i comiesięcznych listy obecności.
g) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i końcowych.
h)Przygotowanie programów szkoleń.
2.1.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ustalił i uzgodnił z Zamawiającym harmonogram zajęć (harmonogram szkolenia) po wyborze Wykonawcy.
2.1.3. Zamawiający zapewnia miejsce szkoleń na terenie Gminy Lwówek Śląski.
2.1.4. Za godzinę szkolenia Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną.

CPV: 80000000-4

Składanie ofert:
7. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2019r. do godziny 12:00, w siedzibie Gminy i Miasta Lwówek Śląski- al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski - biuro podawcze pok. nr 2 7.1.1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby złożenia oferty:

Wymagania:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Oferta na zadanie pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski" realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed dniem 28 czerwca 2019 r. godz. 12:05". Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
7.1.2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty za pośrednictwem maila na adres: sekretariat@lwowekslaski.pl W temacie wiadomości należy wpisać frazę: Oferta na szkolenia nauczycieli. W ten sposób złożona oferta musi wpłynąć w terminie wskazanym powyżej.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.