Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 767 212 100, faks 767 212 115
im@legnica.um.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór Wykonawcy dostaw wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" - sześć części
Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt meblowego i komputerowy w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" - sześć części: - część nr 1 - dostawa wyposażenia - meble - część nr 2 - dostawa wyposażenia - sprzęt i urządzenia komputerowe - część nr 3 - dostawa wyposażenia - sprzęt AGD - część nr 4 - dostawa wyposażenia - sprzęt RTV, nagłośnienia, zegary - część nr 5 - dostawa wyposażenia - pomoce dydaktyczne i sprzęt ruchowo-rekreacyjny - część nr 6 - dostawa wyposażenia - sprzęt porządkowy, wyposażenie WC, łazienek Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4a), 4b), 4c), 4d) , 4e) i 4f) ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do "Instrukcji dla Wykonawców"-Rozdział 2 siwz odpowiednio dla części nr 1, nr 2 , nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 i Dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - tekst jednolity ze zmianami) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania pod względem cech, parametrów lub rozwiązań technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie mebli, wyposażenia, urządzeń i wyrobów lub rozwiązań technicznych równoważnych, co do ich cech, parametrów lub rozwiązań technicznych, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe mebli, wyposażenia, urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe wyposażenia, urządzeń i wyrobów zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność wyposażenia, urządzeń i wyrobów lub rozwiązań technicznych

Część nr: 1 Nazwa: dostawa wyposażenia - meble
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt meblowy: np. szafy ubraniowe, ławki szatniowe bez oparcia, biurka , krzesła obrotowe, taborety, fotele, regały z półkami, stoliki , regały wielofunkcyjne, szafki kuchenne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39130000-2, 39110000-6, 39120000-9, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4a), ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz i dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu.

Część nr: 2 Nazwa: dostawa wyposażenia - sprzęt i urządzenia komputerowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt i urządzenia komputerowe np. laptopy, komputery stacjonarne, monitory, myszy, klawiatury, monitory, oprogramowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0, 30237460-1, 30237410-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4b), ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz i dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu.

Część nr: 3 Nazwa: dostawa wyposażenia - sprzęt AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt AGD np. odkurzacz, czajniki elektryczne, chłodziarko-zamrażarka, zmywarka, okap kuchenny, zlew dwukomorowy, ekspres ciśnieniowy, toster, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, zestawy garnków ze stali nierdzewnej, maszyna do szycia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2, 39713430-6, 39713100-4, 39714000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4c), ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz i dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu.

Część nr: 4 Nazwa: dostawa wyposażenia - sprzęt RTV, nagłośnienia, zegary
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt RTV, nagłośnienia, zegary np.: telefony komórkowe, projektory, telewizory, mikrofony bezprzewodowe, mikser estradowy, kolumna estradowa, aparat fotograficzny, radioodtwarzacze, zegary.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4d), ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz i dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu.

Część nr: 5 Nazwa: dostawa wyposażenia - pomoce dydaktyczne i sprzęt ruchowo-rekreacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt - pomoce dydaktyczne i sprzęt ruchowo-rekreacyjny np. ławki do ćwiczeń, sztangi, rowery treningowe, bieżnia, tablice korkowe, tablice na magnesy, tablice ścieralne, książeczki edukacyjne, instrumenty: np. gitary, flety, tamburyny, kastaniety, pomoce dydaktyczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39711211-1, 39162110-9, 37300000-1, 37441900-0, 30195900-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4e), ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz i dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu.

Część nr: 6 Nazwa: dostawa wyposażenia - sprzęt porządkowy, wyposażenie WC, łazienek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia obiektu przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w sprzęt porządkowy, wyposażenie WC, łazienek np. zestawy do sprzątania, dozowniki mydła, lustra łazienkowe, pojemniki na papier toaletowy, apteczki, kosze na śmieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 30195900-1, 39831700-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 4f), ,,Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia OPZ" do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz i dokumentacja -Rozdział 4 siwz zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń obiektu.

CPV: 39162110-9,39162100-6,39162000-5,39150000-8,30236000-2,39711211-1,32322000-6,30231300-0,39831700-3

Dokument nr: 561324-N-2019, IM.RZP.271.6.1.306.17.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.platformazakupowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty pisemne do siedziby Zamawiającego , Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208
Adres:
siedziba Zamawiającego , Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał/li dostawy związane z przedmiotem zamówienia tj.: a) dla części nr 1 - minimum 2 dostawy sprzętu meblowego o wartości min. 50.000,- zł brutto - każda dostawa; b) dla części nr 2 - minimum 2 dostawy wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości min. 40 000,00 zł brutto - każda dostawa; c) dla części nr 4 - minimum 2 dostawy sprzętu RTV o wartości min. 20.000,00 zł brutto - każda dostawa; - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Ocena warunku według: - oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz oraz - załącznika nr 3 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. UWAGA: Jeżeli Wykonawca załączy do oferty referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane potwierdzające, że wykonał lub wykonuje dostawę wyposażenia meblowego i komputerowego jak wyżej o wartości odpowiadającej wartości dla kilku części to Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego przez Wykonawcę dla wskazanych przez Wykonawcę tych części. Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VI. A. 1. ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru - Rozdział Nr 1 siwz; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz; 4) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz; 5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, 6) Wypełniony i podpisany wzór umowy dla części, na którą Wykonawca składa ofertę-RozdziałNr 3 siwz; 7) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj. a) dla części nr 1 - minimum 2 dostawy sprzętu meblowego o wartości min. 50.000,- zł brutto - każda dostawa; b) dla części nr 2 - minimum 2 dostawy wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości min. 40 000,00 zł brutto - każda dostawa; c) dla części nr 4 - minimum 2 dostawy sprzętu RTV o wartości min. 20.000,00 zł brutto - każda dostawa; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane - załącznik nr 3 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 8) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załączniki: 4a), 4b), 4c), 4d) , 4e) i 4f) do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz- odpowiednio dla części nr 1, nr 2 , nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6; 9) ,,Wykaz cen/formularz cenowy" - załączniki: 5a), 5b), 5c), 5d) , 5e) i 5f) do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz - odpowiednio dla części nr 1, nr 2 , nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6; wypełnić dla części, na które Wykonawca składa ofertę; 10) oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego sprzętu - załączniki: nr 6a) dla części nr 1, 3, 4, 5 i 6 i 6b) dla części nr 2 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz; wypełnić dla części, na które Wykonawca składa ofertę, 11) oświadczenie - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - załączniki: nr 7a) dla części nr 1, 3, 4, 5 i 6 i 7b) dla części nr 2 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz; wypełnić dla części, na które Wykonawca składa ofertę; 12) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz; 13) Oświadczenie Wykonawcy -wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- załącznik nr 10 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz dla poszczególnych części nr 1,2, 3,4,5 i 6, na które Wykonawca składa ofertę. 14) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi, W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka lub na wszystkie części- załączniki nr 1, 2, 6a) lub 6b), 7a) lub 7b), 8, 9 i 10 składa jednokrotnie. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu - do siedziby Zamawiającego - Legnica, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 26, oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział2 siwz. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z w.w. oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne części Wymagania dotyczące wadium: 1. Wadium w wysokości: - dla części nr 1 - 1.900,- PLN - jeden tysiąc dziewięćset złotych - dla części nr 2 - 1.700,- PLN - jeden tysiąc siedemset złotych - dla części nr 3 - 200,- PLN - dwieście złotych - dla części nr 4 - 650,- PLN - sześćset pięćdziesiąt złotych - dla części nr 5 - 500,- PLN - pięćset złotych - dla części nr 6 - 160,- PLN - sto sześćdziesiąt złotych Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część-zadanie, na którą składa ofertę. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.110,- PLN Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego oraz numery części, na które wnoszone jest wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena za daną część 60,00
Termin realizacji dostawy: (skrócenie terminu realizacji w okresie od 15.07.2019r. do 12.08.2019r.) 20,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi: min 2 lata - max. 5 lat 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.