Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
ul. Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
powiat: dzierżoniowski
fax: (74) 836 72 30, tel. (74) 8365-282, tel. (74) 8365-488
um@pieszyce.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Pieszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce jako Kierownik zamawiającego z siedzibą w Pieszycach przy ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).
ZAPRASZA
w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro do złożenia oferty cenowej dotyczącej: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 117695D w Pieszycach"
(nazwa nadana zamówieniu)
1. Przedmiot zamówienia: robota budowlana
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 117695D w miejscowości Kamionki w granicach działek nr 21/2, 21/3 obręb Kamionki w Pieszycach. Szerokość jezdni: 4,Om, długość ok. 133m, funkcja: pieszo-jezdna.
Projektuje się pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2% w kierunku istniejącego rowu (przebieg pochylenia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1). Na odcinku 45m (po stronie prawej do posesji nr 7) - należy wykonać krawężnik betonowy 15x30 cm ułożony na ławie betonowej. Na km ok. 0+116,00 projektuje się wykonanie ścieku z kostki kamiennej ułożonej na ławie betonowej. Przewiduje się oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 3 do zapytania) oraz przedmiar (załącznik nr 4 do zapytania).

Dokument nr: WGPRilT.271.0024.2019

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.06.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, ul. Kościuszki 2, Sala Narad III piętro.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2019r., do godz. 10.45 w zaklejonej kopercie,
w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, ul. Kościuszki 2, Sekretariat - pokój nr 14 I piętro.
2) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Patrycja Pytlak-w zakresie przedmiotu zamówienia tel. (74) 8365-282
Monika Wawrzynek-w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia tel. (74) 8365-488

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.