Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wiat śmietnikowych

Przedmiot:

Wykonanie wiat śmietnikowych

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
ul. Plac Basztowy 3
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. (77) 40 92 631
tbs@op.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym pt.: "Wykonanie dwóch wiat śmietnikowych na działkach gminnych w Głuchołazach ,,w systemie
Zaprojektuj i wybuduj .
1. Niniejsze zamówienie obejmuje budowę dwóch wiat śmietnikowych w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj ,, na działkach stanowiących własność Gminy Głuchołazy:
1) na działce nr 535\\\\3 lub 537 - położonej przy ul. Góra Anny 2-8 w Głuchołazach. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską .

2)na działce nr 580\\\\2 - położonej na posesji budynku Plac Basztowy 5 w Głuchołazach .
Jest to teren objęty ochroną konserwatorską .
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje :
a) opracowanie projektów technicznych - 2 szt.,

b) uzyskanie stosownych pozwoleń konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę
zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa budowlanego ( ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. , tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
c) rozbiórkę wiaty śmietnikowej murowanej na działce nr 580\\\\2 ( posesja budynku Plac
Basztowy 5 w Głuchołazach ),

d) niwelację terenu pod budowę nowych wiat śmietnikowych ,

e) wykonanie wiat śmietnikowych - 2 szt. zgodnie z dokumentacją projektową ,
pozwoleniami konserwatorskimi i pozwoleniami na budowę ,

f) uporządkowanie terenu,

g) ) wywóz gruzu ,

h) obsługę geodezyjną (powykonawczą).
3. Zamawiający preferuje budowę wiat śmietnikowych w technologii OLTO.
4. Wiaty śmietnikowe służyć będą do składowania odpadów dla mieszkańców :

a) na działce nr 535\\\\3 lub 537 -przy ul. Góra Anny 2-4-6-8, ul. Rynek 26 , 27,
28 ,29 29 of. ,Opolska 6,Ligonia 11a b c ,Opolska 10,Ligonia 13 w Głuchołazach ,

b) na działce nr 580\\\\2 - przy ul. Plac Basztowy 4, 5 ,7, 8 , Batorego 10 , Ligonia 2-2a ,
Ligonia 4 ,gen. Sikorskiego 4, 6, 8, 10, 12,14 w Głuchołazach.

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert odbędzie się w Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w dniu 2 lipca 2019r. o godz. 12.00.

Specyfikacja:
5.Sprawę szczegółowego określenia ilości mieszkańców korzystających z powyższych wiat śmietnikowych należy uzgodnić w Wydziale Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach przy ul. Rynek 15
6. Należy uwzględnić w dokumentacji projektowej zmianę ilości pojemników
( zmiana ilości strumieni segregacji) .

Składanie ofert:
7. Termin złożenia oferty : 2 lipca 2019r. do godz. 12.00.
8. Miejsce złożenia oferty : Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , sekretariat , pok. nr 21.
adres : 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia :
a) wiata śmietnikowa na posesjach Góra Anny 2-8 , Rynek 26-29 , Rynek 29of. w Głuchołazach (działka nr 535\\\\3 lub 537 )- w terminie do 31 grudnia 2019r. ,
b) wiata śmietnikowa na posesji budynku Plac Basztowy 5 w Głuchołazach ( działka nr
580\\\\2 ) - w terminie do 31 maja 2020 r..

Wymagania:
10. W ofercie należy podać cenę :
a) za całość zamówienia .
Oferta cenowa winna uwzględniać całość prac niezbędnych do realizacji zamówienia: robociznę , materiały budowlane , pracę sprzętu .Cenę należy podać jako cenę brutto , w tym podatek VAT i cenę netto.

b) za każdą wiatę śmietnikową oddzielnie.
Cenę należy podać jako cenę brutto , w tym podatek VAT i cenę netto.

11. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem :
a) nazwy Wykonawcy ,
b) tytułu oferty :
,, Wykonanie dwóch wiat śmietnikowych na działkach gminnych w
Głuchołazach"
,,Nie otwierać przed dniem 02.07.2019r do godz. 12.00. ,,
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej ,której suma ubezpieczenia wynosi minimum 100 000 zł , obejmującej okres związany z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy.
14. . Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla ludzi . Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.