Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 0-56 675 35 49
zamowienia@pupchelmza.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18
Informacje o zamówieniu:
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zapewnia Wykonawca. Zapotrzebowanie mocy wg. norm:
- 3 szt. o mocy 2,60 -3 kW
- 4 szt. o mocy 3,5 - 4 kW
- 1 szt. o mocy 5,3 - 6 kW.

Dokument nr: 1/2019

Składanie ofert:
9. Termin składania ofert: do 26 czerwca 2019 r. do godz. 10.00
10. Miejsce składania ofert: PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża pokój numer 1 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć :
? w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, ,,Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: :" Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży". Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby".
? e-mailem na adres: zamowienia@pupchelmza.pl

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): zgodnie z umową.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
- posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu montażu klimatyzacji (doświadczenie winno być potwierdzone stosownymi dokumentami (faktury, referencje).
Ocena spełnienia warunków - na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Kryteria oceny ofert:
o Cena
o Termin realizacji
5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
o Cena - 80% (80%=80 punktów)
o Termin realizacji - maksymalnie można uzyskać 20 punktów
6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1) Kryterium cena ofertowa (C):
Ilość punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 - wskaźnik stały
80% - waga kryterium cena
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Kryterium termin realizacji (TR)
gdzie:
rozpoczęcie czerwiec 2019 r.- 20 punktów
1 lipiec 2019 r.- 12 lipiec 2019 r. - 10 punktów
15 lipiec 2019 r. - 26 lipiec 2019 r. - 5 punktów
29 lipiec 2019 r. - 9 sierpień 2019 r. - 2 punkty
Cena ostateczna dla poszczególnych ofert stanowić
będzie suma punktów (P) przyznanych za powyższe kryteria zgodne z wzorem: P = C + TR
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów.
8. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b) nie złożono żadnej ważnej oferty.

Kontakt:
11. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Ewa Stanikowska
e-mail: zamowienia@pupchelmza.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.