Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa niskociśnieniowej lampy UV do dezynfekcji wody

Przedmiot:

Dostawa niskociśnieniowej lampy UV do dezynfekcji wody

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Karowa 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10
zamowienia@mosir.elblag.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Dostawa niskociśnieniowej lampy UV do dezynfekcji wody w obiegu basenu rekreacji dla dzieci w obiekcie Centrum Rekreacji Wodnej ,,Dolinka" w Elblągu -1 sztuka.
Wymagania techniczne:
1. Przepływ nominalny 140 m3/h
2. Dawka promieniowania UV min. 600 J/m2 przy transmisji 95%
3. Ciśnienie pracy min. 3 bary
4. Żywotność promienników UV nie mniej niż 16 000 h przy zachowaniu 100% dezynfekcji
5. Wykonanie korpusu lampy ze stali kwasoodpornej AISI 316
6. Napięcie zasilania: 230 V
7. Pozycja montażu: w poziomie z króćcami przyłączeniowymi skierowanymi w górę.
8. Układ sterowania pracą lampy wyposażony w szafę zasilającą z wyłącznikiem głównym, licznikiem godzin pracy i włączeń, z sygnalizacją stanu pracy i wskaźnikiem awarii każdego promiennika wizualnie i dźwiękowo, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem w przypadku braku przepływu wody przez lampę UV,
9. Wyposażenie dodatkowe: zawór spustowy, zawór odpowietrzający, zawór do poboru próbek, optyczny wskaźnik pracy lampy UV, podpora korpusu lampy UV ze stali nierdzewnej.
10. Pozostałe wymogi:
a) lampy UV powinny posiadać wbudowane wewnątrz komory rozpraszacze wewnętrzne, służące do optymalnego kontaktu wody z osłoną kwarcową, przez które następuje naświetlenie,
b) siodła osadzenia osłon kwarcowych muszą być wyposażone w miękkie osadzenia sprężynowe zablokowane na uszczelniaczach dennych (zabezpieczenie osłony kwarcowej przed turbulencją),
c) żarniki UV powinny być równomierne rozmieszczone w osłonach kwarcowych,
d) oringi uszczelniające osłony kwarcowe odporne na promieniowanie UV.
11. Składając ofertę na dostawę lampy UV Wykonawca poda typ zaproponowanego urządzenia oraz dostarczy atest PZH i deklarację zgodności producenta tej lampy UV.

CPV: 31515000-9

Dokument nr: DTE.2621.27.2019.IS

Otwarcie ofert: 3. Ocena ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 w pok. nr 4.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, bądź przesłać pocztą w terminie do dnia 27.06.2019 r. do godz. 10.00 na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg bądź mailowo na adres: zamowienia@mosir.elblag.eu
2. Ofertę dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Dostawa lamp UV".

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wymagania:
III. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Miejsce dostawy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu: CRW Dolinka ul. Moniuszki 25, 82-300 Elbląg
2. Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się (bez prawa do odrębnego wynagrodzenia) do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu funkcjonowania całości aparatury w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do przedmiotu zamówienia komplet dokumentów :
1) Instrukcja obsługi w języku polskim
2) Oznaczenie CE - oryginalna deklaracja zgodności
3) Książka gwarancyjna z kompletem schematów elektrycznych w języku polskim
4) Atesty o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną
5. Gwarancja udzielona na okres minimum 24 miesiące, w okresie gwarancyjnym wszelkie koszty napraw gwarancyjnych oraz dojazd gwarancyjny serwisanta ponosi wykonawca.
6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 8 godzin od momentu zgłoszenia, a czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia
7. Wykonawca zapewni wykonanie napraw i wymian w okresie gwarancyjnym w miejscu instalacji bądź we własnym serwisie, do którego rzeczy podlegające naprawie dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą, w przypadku ujawnienia istotnych wad przedmiotu zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz Ofertowy wraz z załącznikami.
3. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu: cena (brutto) -100 %
5. Po zakończonym postępowaniu Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert na stronie bip.mosir.elblag.eu
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Marcin Jezierski, tel. 601 988 956.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.