Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
426z dziś
3654z ostatnich 7 dni
14462z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi do praktycznej nauki zawodu

Przedmiot:

Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi do praktycznej nauki zawodu

Data zamieszczenia: 2019-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie
ul. Załęska 76
35-322 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178580780, Faks: +48 178535420
oisw_rzeszow@sw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w 7 jednostkach podległych Dyrektorowi OISW w Rzeszowie

Numer referencyjny: OI/POWER.2230.5.2019
II.1.2)Główny kod CPV
42000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w 7 jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie do realizacji projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywnej Polityki Publicznej dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 ,,Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 129 650.41 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - elektronarzędzia uniwersalne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42650000
43414000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Proponowana marka nazwa, opis i parametry techniczne Ilość /szt/kpl/

1 Szlifierka kątowa akumulatorowa: 8 szt.

-- Napięcie zasilania: 18 V

-- Typ akumulatorów: Li-ion

-- Obsługiwane akumulatory: min / 5,0 / Ah

-- Prędkość obr. na biegu jałowym: min 8 500 obr./min

-- Średnica tarczy: 125 mm

-- Ilość akumulatorów: 2

-- Ładowarka

-- Walizka

2 Wiertarka udarowa: 4 szt.

-- Moc: min 1 300 W

-- Maksymalny moment obrotowy: od 43/20,5 Nm

-- Prędkość obrotowa bez obciążenia: od 0-900/0-3 000 obr/min

-- Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: od 15 300/51 000 1/min

-- Zakres mocowania uchwytu: 1,5-13 mm

-- Walizka

3 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa: 2 szt.

-- Typ zasilania: akumulatorowa

-- Napięcie akumulatora: 18 V

-- Akumulator w komplecie: tak

-- Ilość akumulatorów: 3

-- Pojemność akumulatora: min 5,0 Ah

-- Typ akumulatora: Li-lon

-- Udar: tak

-- Ilość biegów: min 3

-- Miękki moment obrotowy: min 66 Nm

-- Twardy moment obrotowy: min 95 Nm

-- Prędkość obrotowa: min 450/1 300/2 000 rpm

-- Ładowarka

-- Walizka

4 Wkrętarka akumulatorowa: 2 szt.

-- Napięcie akumulatora: min 7,2 V

-- Pojemność akumulatora: min 1,0/1,5 Ah

-- Rodzaj akumulatora: Li-lon

-- Prędkość obrotowa na 1-biegu bez obciążenia: min 200 obr/min

-- Prędkość obrotowa na 2 biegu bez obciążenia: min 650 obr/min

-- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1"

-- Ilość akumulatorów: 2

-- Ładowarka

-- Walizka

5 Szlifierka oscylacyjna: 1 szt.

-- Moc wejściowa: min 200 W

-- Prędkość obrotowa: min 13 000 obr/min

-- Częstość oscylacji: min 26 000 obr/min

-- Średnica oscylacji: min 2.0 mm

-- Płyta oporowa: Delta

-- Rozmiar arkusza papieru ściernego: 100x147 mm

6 Szlifierka prosta: 1 szt.

-- Moc: min 650 W

-- Prędkość obrotowa: min 10 000/30 000 min-1

-- Regulacja obrotów: Tak

-- Średnica tulei zaciskowej: 6/8 mm 1

7 Szlifierka taśmowa: 1 szt.

-- Moc: min 1 010 W

-- Prędkość taśmy: od 210 - 440 m/min

-- Szerokość taśmy: 100 mm

-- Długość taśmy: 610 mm

-- Worek na pył

-- Walizka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 512.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena zamówienia brutto - ranga 60 %

Wartość punktowa ceny zamówienia będzie obliczona według poniższego wzoru.

Wartość punktowa = (C min / C of.) x 100 x 60 % gdzie:

C min. - najniższa proponowana cena zamówienia,

C of. - cena oferty ocenianej.

2. Aspekty społeczne - ranga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - elektronarzędzia budowlane

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43830000
42650000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Proponowana marka nazwa, opis i parametry techniczne Ilość /szt/kpl/

1 Młoto-wiertarka akumulatorowa: 6 szt.

-- Napięcie akumulatora: min 18 V Li-Ion

-- Pojemność akumulatora: min 3,0 Ah

-- Prędkość obr. Na biegu jałowym: od 0-1 100 obr./min

-- Częst. udarów na biegu jałowym: od 0-4 000/min

-- Energia pojedyn. uderzenia: min 2,0J

-- Zdolność wiercenia w betonie: min 20 mm, w stali: min 13 mm, w drewnie: min 26 mm

-- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS

-- Akumulatory: 2 szt,

-- Ładowarka

-- Walizka

2 Przecinarka do betonu: 1 szt.

-- Wydajność nominalna: min 2 400 W

-- Prędkość obrotowa bez obciążenia: od 5 000 min-1

-- Gwint wrzeciona szlifierki: M14

-- Średnica tarcz: od 300 mm

-- Średnica otworu: 22,2 mm

3 Młot wyburzeniowy: 1 szt.

-- Moc znamionowa: min 1 510 W

-- Częst. udarów na biegu jałowym: zakres od min 730-1 450 ud/min

-- Energia udaru (EPTA): min 23,6 J

-- Uchwyt narzędziowy: HEX 30

-- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

-- Szpic: 400 mm

-- Walizka

4 Mieszarka: 4 szt.

-- Rodzaj zasilania: elektryczne

-- Moc: min 1 800 W

-- Prędkość obrotowa: d0 1 050 rpm

-- Regulacja obrotów: Tak

-- Ilość biegów: 2

-- Maks. Średnica mieszadła: min 180 mm

-- Maks. Moment obrotowy: min 45 Nm

-- Mieszadło fi 160 mm

5 Zestaw do szlifowania gipsu z odkurzaczem: 1 szt.

Odkurzacz

-- Moc max: min 1 600 W

-- Przepływ powietrza: min 75 l/s

-- Podciśnienie: min 280 mbra

-- Pojemność zbiornika: min 25 l

+ szlifierka do gipsu:

-- Moc: min 750 W

-- Zakres obrotów do 1 500 obr/min

-- Ramie teleskopowe:

-- Średnica głowicy szlifierskiej: min 21,5 cm

-- Oświetlenie LED

-- Torba

6 Bruzdownica: 1 szt.

-- Moc nominalna: min 1 400 W

-- Obroty biegu jałowego: min 10 000 1/min

-- Średnica tarcz diam. 125 mm

-- Otwór wewn. Tarczy 22.23 mm

-- Głębokość cięcia min 0-30 mm

-- Szerokość cięcia min 6-30 mm

7 Przecinarka do metalu: 1 szt.

-- Typ zasilania: elektryczne

-- Moc: min 2 200 W

-- Typ tarczy: tarcza korundowa

-- Średnica tarczy: min 355 mm

-- Prędkość obrotowa: min 3 800 rpm

8 Klucz udarowy: 1 szt.

-- min 3 stopniowa regulacja momentu obrotowego w prawo i 1 stopniowa w lewo

-- Wymiar śruby min M 16

-- Obroty biegu jałowego min 7 000 obr/min

-- Maks.moment dokręcania min 610 Nm

-- Maks.moment odkręcania min 850 Nm

9 Młot udarowo-obrotowy: 1 szt.

-- Typ zasilania: elektryczne

-- Moc: min 1 100 W

-- Energia udaru: min 8,3J

-- Maks. liczba udarów: min 2 900 min-1

-- Prędkość obrotowa: min 500 rpm

-- Typ mocowania: SDS max

-- Możliwość kucia

-- System tłumienia drgań

-- Walizka

10 Przecinarka do glazury elektryczna: 1 szt.

-- Moc: min 1 200 W

-- Silnik: 230 V~

-- Długość cięcia: min 120 cm

-- Tarcze tnące: min 230 mm

-- Zbiornik na wodę: min 40 L

11 Myjka ciśnieniowa: 1 szt.

-- Moc: min 3 000 W

-- Ciśnienie maksymalne: min 180 bar

-- Wydajność tłocznia: maks. min 600 l/h

-- Napięcie silnika 230 V

-- Długość węża: min 10 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 317.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena zamówienia brutto - ranga 60 %

Wartość punktowa ceny zamówienia będzie obliczona według poniższego wzoru.

Wartość punktowa = (C min / C of.) x 100 x 60 % gdzie:

C min. - najniższa proponowana cena zamówienia,

C of. - cena oferty ocenianej.

2. Aspekty społeczne - ranga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - sprzęt budowlany

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43830000
42650000
44510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Proponowana marka nazwa, opis i parametry techniczne Ilość /szt/kpl/

1 Przecinarka do płytek: 3 szt.

-- Długość cięcia: min 93 cm

-- Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej: min 65x65 cm

-- Wysokość cięcia: min 5-20 mm

-- Moc łamacza: min 1 000 kg

2 Zacieraczka do betonu spalinowa: 1 szt.

-- Paliwo: benzyna bezołowiowa

-- Pojemność zbiornika: min 3,6 L

-- Moc silnika: min 5 KM

-- Średnica: min 920 mm

-- Ilość łopatek: min 4

3 Listwa wibracyjna spalinowa: 1 szt.

-- Długość profilu: min 2 m

-- Moc silnika: min 1,0 KM

-- Paliwo: benzyna

-- Prędkość obrotowa: min 7 000/min

4 Przecinak brukarski (gilotyna): 2 szt.

-- Ciężar: max 41 kg

-- Max długość ciecia: min 330 mm

-- Max wysokość cięcia: min 120 mm

-- System cięcia: nóż

-- Typ ostrzy: A

5 Ubijak wibracyjny ,,skoczek": 1 szt.

-- Typ silnika: spalinowy, 4-suwowy

-- Pojemność: min 196 cm3

-- Moc: min 4 kW / 5,4 KM

-- Pojemność zbiornika paliwa: min 3,6 l

-- Siła odśrodkowa: min 10 kN

-- Głębokość zagęszczenia: min 40-60 cm

6 Przecinarka piła spalinowa do betonu kostki: 1 szt.

-- Silnik: 2-suwowy benzynowy

-- Pojemność silnika: min 64 cm3

-- Moc silnika: min 3,7 KM

-- Głębokość cięcia max: min 115 mm

-- Średnica tarczy tnącej: min 350 mm

-- Prędkość obrotowa tarczy max: min 4 700 1/min

7 Prowadnica do listwy typu Jazon: 2 szt.

-- 2 prowadnice min 3 m

-- min 3 stopy

-- min 3 siodła

8 Agregat prądotwórczy wyposażony w komplet osprzętu do pracy z gazem LPG: 1 szt.

-- Rodzaj paliwa: benzyna lub gaz

-- Gniazdka min 1 ? 16 ?; 1 x 32 ? oraz wyjście 12V

-- Moc silnika: min 13 KM

9 Kompresor sprężarka tłokowa: 1 szt.

-- Napięcie zasilania 400 V/50 Hz

-- Pojemność zbiornika: min 270 L

-- Typ pompy: B5900B

-- Il. Tłoków/il. stopni sprężania: min 2/2

-- Ilość obrotów na minutę: min 1 370

-- Moc silnika: min 4,0 kW (5,5 KM)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 203.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena zamówienia brutto - ranga 60 %

Wartość punktowa ceny zamówienia będzie obliczona według poniższego wzoru.

Wartość punktowa = (C min / C of.) x 100 x 60 % gdzie:

C min. - najniższa proponowana cena zamówienia,

C of. - cena oferty ocenianej.

2. Aspekty społeczne - ranga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 - sprzęt ogrodniczy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16160000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Proponowana marka nazwa, opis i parametry techniczne Ilość /szt/kpl/

1 Kosiarka spalinowa: 5 szt.

-- Pojemność skokowa: min 163 cm3

-- Regulacja wysokości koszenia: min 8-stopniowa

-- Pojemność kosza: min 70 l

-- Napęd: na koła

-- Prędkość: min 3,0/3,4/4,5 km/h

-- Obudowa: ze stali

2 Kosa spalinowa: 1 szt.

-- Moc: min 1,4 kW/1,9 KM

-- Pojemność skokowa: min 36,3 cm3

-- Głowica żyłkowa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 032.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena zamówienia brutto - ranga 60 %

Wartość punktowa ceny zamówienia będzie obliczona według poniższego wzoru.

Wartość punktowa = (C min / C of.) x 100 x 60 % gdzie:

C min. - najniższa proponowana cena zamówienia,

C of. - cena oferty ocenianej.

2. Aspekty społeczne - ranga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5 - sprzęt i narzędzia kuchenne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42210000
39711210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Proponowana marka typ/model/symbol nazwa artykułu/sprzętu/urządzenia Ilość /szt/kpl/

1 Blender barowy: 1 szt.

-- Napięcie: 230 V

-- Moc: min 375 W

-- Pojemność: min 1 litry

-- min 2 prędkości: 17 000 i 21 000 obrotów na minutę

2 Maszynka do mielenia mięsa typu wilk: 1 szt.

-- Zasilanie: 400 V

-- Wydajność orientacyjna: min 300 kg/godz

-- Moc: min 1.1 kW

3 Taboret gazowy 1-palnikowy: 1 szt.

-- Moc: min 9 kW - TG 110

-- Wymiary: (600-700)x(600-700)x(350-400) mm

4 Kuchnia gazowa, 4 palnikowa: 1 szt.

-- Moc gazowa: min 24 kW

-- Wymiary (900-1000)x(900-1 000)x(850-900) mm

-- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

-- Żeliwne ruszty

-- Palniki 7 kW - dwukoronowe

5 Garnek 9l ze stali nierdzewnej: 4 szt.

-- Wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą

-- Pojemność: 9 l

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 756.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena zamówienia brutto - ranga 60 %

Wartość punktowa ceny zamówienia będzie obliczona według poniższego wzoru.

Wartość punktowa = (C min / C of.) x 100 x 60 % gdzie:

C min. - najniższa proponowana cena zamówienia,

C of. - cena oferty ocenianej.

2. Aspekty społeczne - ranga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 6 - sprzęt techniczny różny

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38636100
31700000
44212310
44510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Proponowana marka nazwa, opis i parametry techniczne Ilość /szt/kpl/

1 Dalmierz laserowy: 2 szt.

-- Zasięg: min 200 m

-- Dokładność pomiaru: ? 1 mm

-- Klasa odporności: min IP 65

2 Laser do układania płytek: 2 szt.

-- Zasięg: min 7m

-- Dokładność: ? 0,5 mm/m

-- Czas pracy: min 15h

-- Klas lasera: II

-- Typ lasera: 635 nm, < 2mW

3 Laser samopoziomujący do wyznaczania pionu/poziomu: 1 szt.

-- Dokładność; min ? 0,30 mm

-- Liczba promieni: 2

-- Zasięg użytkownika: min 15 m

4 Laser liniowy: 1 szt.

-- Projekcja: min 3 linie

-- Dokładność: ? 0,2 mm/m

-- Zasięg: min 30 m

-- Zasięg maksymalny z odbiornikiem: min 120 m

-- Zakres samopoziomowania: min ? 4o

-- Klasa odporności: min IP54

-- zasilany za pomocą akumulatora litowo-jonowego o napięciu min 12 V

-- akumulator min 2,0 Ah

-- Ładowarka

-- Laserowa tarcza celownicza

-- Pokrowiec

-- Uchwyt uniwersalny BM 1

-- Walizka

5 Wałek malarski napełniany bezpośrednio z pojemnika z farbą: 12 szt.

-- Pojemność pojemnika na farbę: min 650 ml

-- Szerokość: 235 mm

6 Łopata typu szufla: 5 szt.

-- Wykonana z wysokiej jakości stali

-- Szerokość: min 22 cm

7 Łopata typu szpadel prosty: 5 szt.

-- Wykonana z wysokiej jakości stali

8 Taczka uniwersalna: 4 szt.

-- Pojemność: min 80 l

-- Koło z oponą pneumatyczną i stalową felgą

9 Taczka dwukołowa: 2 szt.

-- Pojemność 160 l

10 Rusztowanie elewacyjne jezdne: 5 szt.

-- Wys. robocza: min 6,85 m + rolki

-- Nośność: min 200 kg / m2

11 Zestaw narzędzi 1 KV dla elektryka: 7 szt.

-- Walizka wyposażona w najbardziej przydatne narzędzia dla elektryka wraz setem kluczy nasadowych,

-- min 100 el.

12 Drabina aluminiowa: 2 szt.

-- Trzysegmentowa

-- Rozkładana jako stojąca, wysuwna lub przystawna

-- Wysokość robocza: min 6 m

13 Wózek taczkowy ręczny: 1 szt.

-- Transport kartonów, pojemników, worków i skrzynek

-- Dwukołowy ręczny

-- Nośność: min 250 kg

-- Platforma o wymiarach: min 500x200 mm

14 Pistolet lakierniczy: 1 szt.

-- Rozmiar dyszy: 1,4 mm

-- Wydajność: 410 l/min

-- Pojemność: 0,6 l

15 Reflektor halogenowy ze statywem: 2 szt.

-- Oprawa halogenowa 2x400 W na statywie teleskopowym

-- Napięcie: 230 V

16 Niwelator optyczny + statyw + łata: 1 szt.

-- Długość lunety min 215,

-- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji min 1,5,

-- Powiększenie: min 28,

-- Średnica obiektywu min 36,

-- Pole widzenia min 1o25`,

-- Zdolność rozdzielcza min 3,5,

-- Minimalna ogniskowa min 0,2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 829.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena zamówienia brutto - ranga 60 %

Wartość punktowa ceny zamówienia będzie obliczona według poniższego wzoru.

Wartość punktowa = (C min / C of.) x 100 x 60 % gdzie:

C min. - najniższa proponowana cena zamówienia,

C of. - cena oferty ocenianej.

2. Aspekty społeczne - ranga 40 %

CPV: 42000000

Dokument nr: 289151-2019, OI/POWER.2230.5.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, tj. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Rzeszów 35-322, ul. Załęska 76, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestni...

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zp.sw.gov.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2019

Kontakt:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie
OI/POWER.2230.5.2019
ul. Załęska 76
Rzeszów
35-322
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Ochoński
Tel.: +48 178580780
E-mail: oisw_rzeszow@sw.gov.pl
Faks: +48 178535420
Kod NUTS: PL823

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.