Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa układu sterowania, sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad oraz...

Przedmiot:

Dostawa układu sterowania, sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad oraz ognioszczelnych wyłączników stycznikowych dla przenośników taśmowych

Data zamieszczenia: 2019-06-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 756 49 68, tel. (32) 756 1550
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 12 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: Dostawa układu sterowania, sygnalizacji, łączności
głośnomówiącej i blokad oraz ognioszczelnych wyłączników stycznikowych dla dwóch przenośników taśmowych długości 300m, będących w posiadaniu JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Borynia".
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi
1. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy wraz z układami sterowania, sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad 1,00 Pakiet

Dokument nr: 060/INW/WZP/19

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2019-07-09 10:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji: 2019-07-02 23:59

Wymagania:
17. Warunki udziału w Aukcji elektronicznej
I. Rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Ogłoszenia o opublikowanych Aukcjach elektronicznych znajdują się na stronie https:// oneplace.marketplanet.pl oraz https://ezamawiajacy.pl.
Rejestracja oraz udział w licytacji są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.
Wysokość wadium: 12 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie Zdrój,
PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 060/INW/WZP/19",
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzonej w formie elektronicznej zostanie przesłany na skrzynkę poczty elektronicznej o adresie: dokumentacja@zwp.jsw.pl. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta),
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. B ,,Regulaminu..."
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. -Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz bwolak@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Aukcji należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do udziału w Aukcji zawierającego:
-formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Wniosek o dopuszczenie do Aukcji składany jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do Aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do Aukcji (pdf), sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: dokumentacja@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer aukcji.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do Aukcji, sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w
formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: dokumentacja@zwp.jsw.pl W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer aukcji.
Oferent związany jest wnioskiem 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.

Uwagi:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa NIP:5262535153 https://oneplace.marketplanet.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
+48 (22)576 87 90 oneplace@marketplanet.pl

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Przetargów, Sekcja Zamówień Właścicielskich, p. Roksana Sitek nr tel. 32 756 49 68
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych, p. Tomasz Bąk nr tel. (32) 756 1550, Rafał Kupski nr tel. (32) 756 1559

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.