Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu

Przedmiot:

Wykonanie remontu

Data zamieszczenia: 2019-06-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Górniczo-Hutnicze ,,Bolesław" S.A
Ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
powiat: olkuski
tel. +48 (32) 295 51 00, tel. +48 (32) 295 55 43, fax. +48 (32) 295 50 00
office@zghboleslaw.pl
https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=outerPositionDetails&iRequestPosition=5349&iRfxRound=7515
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. wykonanie remontu chłodni Hamona nr 2 w ZGH ,,Bolesław" S.A.
Remont chłodni Hamona nr 2 na wykonaniu n/w prac:
A. Rynna wylewowa.
1. Przecięcie rynny wylewowej na dwie części wg wskazań Inwestora.
2. Demontaż rynny wylewowej z chłodni.
3. Oczyszczenie i odkucie uszkodzonych powierzchni betonu przy wylewie z chłodni.
4. Uzupełnienie ubytków kitem furanowym.
5. Zabezpieczenie powierzchni laminatem z żywicy Steuler Oxydur PTB na welonie szklanym RO80.
6. Przykręcenie rynny wylewowej do ściany chłodni.
7. Dolaminowanie drugiej części rynny wylewowej.
8. Wylaminowanie wewnętrznej powierzchni rynny.
B. Konstrukcje stalowe.
1. Oczyszczenie konstrukcji stalowych podestu obsługowego zaworu spustowego z koryta chłodni (do
stopnia Sa2).
2. Oczyszczenie konstrukcji stalowej wsporczej rynien odbiorowych na odcinku chłodni Hamona nr 2
(do stopnia Sa2).
3. Oczyszczenie konstrukcji stalowej ekranu zabezpieczającego pod rynnami spływowymi (do stopnia
Sa2).
4. Zabezpieczenie oczyszczonej konstrukcji stalowej antykorozyjnie zestawem malarskim dla
środowiska C5I.
5. Wymiana skorodowanych elementów konstrukcji wsporczej wg uzgodnień z Inwestorem (~1).
C. Konstrukcje żelbetowe.
1. Odkucie i oczyszczenie skorodowanego betonu.
2. Odkucie i oczyszczenie ewentualnych rys i pęknięć żelbetu.
3. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej pęknięć i rys żelbetu.
4. Oczyszczenie zbrojenia żelbetu oraz uzupełnienie lub wzmocnienie uszkodzonych prętów.
5. Reprofilacja betonu preparatami typu MC Bauchemie (Zentryfix. Nafufill itp.).
6. Zabezpieczenie powierzchni betonowej żywicą Steuler Oxydur PTB wg instrukcji producenta.
Uwagi:
1. Remont dotyczy tylko konstrukcji przynależnej chłodni Hamona nr 2.
2. Należy zabezpieczyć całość powierzchni betonowej - słupy (8szt.), ściany misy oraz sufit.
3. Gruz betonowy z demontażu należy wywieźć i zutylizować.
4. Elementy stalowe z ewentualnych demontaży należy złożyć we wskazane miejsce przez
Inwestora.

Składanie ofert:
? termin składania ofert: 15.07.2019 r. godz. 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
? termin wykonania zamówienia: 30.10.2019r.

Wymagania:
? warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury,
? terminy i warunki gwarancji: co najmniej 36 m-cy
? miejsce świadczenia: Dział Elektrolizy Cynku
? Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej po umówieniu na nr tel. 032 295 57 00
? W ofercie należy podać: cenę w rozbiciu na punkt A,B,C oraz za wykonanie całości prac,
datę realizacji, gwarancje, warunki płatności. Do oferty dołączyć szczegółowy kosztorys
ofertowy, referencje i potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (druk w załączeniu).
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów ZGH ,,Bolesław" S.A.
(https://zakupy.zghboleslaw.pl ).
Do oferty należy dołączyć (w odpowiedniej kolejności) - w plikach PDF:
1. Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1.
2. Wykaz zrealizowanych w czasie ostatnich dwóch lat prac o zakresie podobnym do przedmiotu
niniejszego zapytania wraz z stosownymi referencjami potwierdzającymi należyte zrealizowanie
usług zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 3.
4. Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
? Cena - 75%,
? Doświadczenie i Referencje - 15%
? Termin realizacji - 5%
? Gwarancje - 5%
Ocena kryterium ,,Doświadczenie i Referencje" zostanie dokonana uznaniowo przez powołany przez Zamawiającego
zespół na podstawie przesłanych dokumentów.
Przed wizją lokalną należy dostarczyć Prowadzącemu postępowanie (ZGH ,,Bolesław" S.A. - Dział
Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji) Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego -
Oświadczenie o zachowaniu zasad poufności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? przedłużenia terminu składania ofert,
? swobodnego wyboru ofert,
? prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami,
? unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn.
? zmiany treści zapytania ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert
Postępowanie nie jest jawne.

Kontakt:
Informacji w sprawach merytorycznych udziela:
? mgr inż. Kazimierz Barzycki tel. 032 295 5700
? mgr inż. Dariusz Mrówka tel. 032 295 5508
Informacji w sprawach proceduralnych udziela:
Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji:
? Dagmara Kocjan, tel. 032 295 5528, mail: dkocjan@mail.zghboleslaw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.