Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa
Plac Piłsudskiego 11
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
89 751 04 39, 502 068 259
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20301
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A w Mołtajnach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Budynek nr 21a w Mołtajnach
Zakres prac:
-Ocieplenie stropodachu budynku części mieszkalnej
-Wymiana okien na korytarzy i na klatce schodowej z częściowym zamurowaniem otworów okiennych
-Ocieplenie stropodachu budynku nad klatką schodową i korytarzami
-Ocieplenie stropu w piwnicy
-Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku części mieszkalnej
-Ocieplenie ścian zewnętrznych korytarza i klatki schodowej
-Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach
-Regulacja instalacji, wprowadzenie automatyki pogodowej.
-Wymiana palnika, przystosowanie kotłowni do spalania biomasy (pellet).
Cel zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu poprawy efektywności energetycznej.
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku:
Budynek nr 21a w Mołtajnach
Zakres prac:
-Ocieplenie stropodachu budynku części mieszkalnej
-Wymiana okien na korytarzy i na klatce schodowej z częściowym zamurowaniem otworów okiennych
-Ocieplenie stropodachu budynku nad klatką schodową i korytarzami
-Ocieplenie stropu w piwnicy
-Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku części mieszkalnej
-Ocieplenie ścian zewnętrznych korytarza i klatki schodowej
-Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach
-Regulacja instalacji, wprowadzenie automatyki pogodowej.
-Wymiana palnika, przystosowanie kotłowni do spalania biomasy (pellet).
Plac Piłsudskiego 11

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 20301

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Plac Piłsudskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: Mołtajny
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny termin wykonania robót budowlanych:
- rozpoczęcie - 04.11.2019
- zakończenie - 03.09.2020
Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
wg SIWZ-w załączeniu
Wiedza i doświadczenie
wg SIWZ-w załączeniu
Potencjał techniczny
wg SIWZ-w załączeniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
wg SIWZ-w załączeniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
wg SIWZ-w załączeniu
Dodatkowe warunki
wg SIWZ-w załączeniu
Warunki zmiany umowy
wg SIWZ-w załączeniu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
wg SIWZ-w załączeniu

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium koszt wykonania 95 %
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (roboty budowlano-montażowe, płace, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, transportu, delegacje, zakup sprzętu i inne cenniki stanowiące koszt, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w celu kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia). Cena przedstawiona w ofercie nie podlega waloryzacji.
Kryterium wymierne: - obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
cena najniższa
Kcena = ----------------------- x 95%
cena badana
gdzie: cena najniższa - najniższa cena ofertowa brutto
cena badana - cena ofertowa brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 95 pkt.
2. Kryterium społeczne 5% Kryterium zatrudnienia minimum jednej osoby spośród osób:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Za zatrudnienie jednej lub więcej spośród w/w osób Wykonawca otrzymuje 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 5 (pięć) pkt.
Wykluczenia
wg SIWZ-w załączeniu
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Mołtajny 21A
Adres
Plac Piłsudskiego 11
11-400 Kętrzyn
warmińsko-mazurskie , kętrzyński
NIP
7422233026
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18
Załączniki

Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
SIWZ

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Biedrzycki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 751 04 39, 502 068 259

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.