Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia drogowego w miejscu uszkodzonych słupów

Przedmiot:

Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia drogowego w miejscu uszkodzonych słupów

Data zamieszczenia: 2019-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 76/74 92 100
sekretariat@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia: ,, Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia drogowego w miejscu uszkodzonych słupów".
II. 1. Montaż fundamentu, słupa wraz z oprawą oświetlenia drogowego przy drodze w m. Rudna na skrzyżowaniu ul. Głogowskiej z ul. Polną ( wyjazd w kierunku Głogowa), w miejscu uszkodzonego słupa. II. 1.1. Zakres robót obejmuje:
- demontaż uszkodzonego fundamentu,
- zakup i montaż fundamentu prefabrykowanego,
- zakup i montaż stalowego słupa oświetleniowego S - 8/ 3, sześciokątnego ocynkowanego oraz wysięgnika jednoramiennego ( wysokość 0,5, wysięg 1,5 m),
- wciąganie przewodów,
- zakup i montaż oprawy oświetleniowej LED - 53 W ( 48 LED), prąd (350 mA), temperatura barwowa (neutralny biały) z redukcją mocy (od 23:01 - 5:00 = 70%) wraz z podłączeniem kabli,
- montaż tabliczki bezpiecznikowej / montaż złączek IZK.
II.2. Montaż fundamentu, słupa wraz z oprawą oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej 30 w m. Rudna, w miejscu uszkodzonego słupa. II.2.1. Zakres robót obejmuje:
- demontaż uszkodzonego słupa oraz fundamentu,
- zakup i montaż fundamentu prefabrykowanego,
- zakup i montaż stalowego słupa oświetleniowego S - 8/ 3, sześciokątnego ocynkowanego oraz wysięgnika jednoramiennego ( wysokość 0,5, wysięg 1,5 m),
- wciąganie przewodów,
- zakup i montaż oprawy oświetleniowej LED - 53 W ( 48 LED), prąd (350 mA), temperatura barwowa (neutralny biały) z redukcją mocy (od 23:01 - 5:00 = 70%) wraz z podłączeniem kabli,
- montaż tabliczki bezpiecznikowej / montaż złączek IZK.
UWAGA:
Zaleca się od wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
V.l. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Rudnej, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, lub na e-mail: sekretariat@rudna.pl w terminie do dnia 22.07.2019, godz. 10:00.
V.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie
zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin
dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową
V.3. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób: ,, Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia
drogowego w miejscu uszkodzonych słupów".
V.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy
wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
V.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko
bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje
osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych
dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
V.6. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 r.

Wymagania:
IV. Cena (z podaniem czy cena jest jedynym kryterium wyboru oferty czy nie. W przypadku ceny i innych kryteriów, podać sposób wyboru oferty)
Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: najniższa cena - 100 %.
UWAGA:
Cena ofertowa winna wynikać z kosztorysu ofertowego w rozbiciu na lokalizację i zawierać ryzyko wykonawcy związane ze stosowaniem ceny ryczałtowej przy realizacji zamówienia
Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Kontakt:
VII. Osoba do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Wieliczko - Kierownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych, tel. 76 74 92 126
Bogdan Humecki - Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych, tel. 76 74 92 128

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.