Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych

Data zamieszczenia: 2019-07-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sanatorium Uzdrowiskowe MAX
ul. Lorentowicza 4
87-720 Ciechocinek
powiat: aleksandrowski
tel. 54 234 76 10, +48 572 333 000, tel.: 696334059, tel. 502 094 784
ddp.magnolia@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Ciechocinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNYCH NA POTRZEBY UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU POBYTU MAX W ŁÓWKOWICACH
2. Postępowanie na wybór Wykonawcy prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach na parterze budynku w Łówkowicach w gminie Bądkowo (powiat aleksandrowski) w ramach projektu ,,Dziennym Dom Pobytu MAX.
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu w pomieszczeniach dawnej szkoły o powierzchni wynoszącej łącznie 150,5 m2. Prace przeprowadzone będą na parterze budynku w miejscowości Łówkowice (Gmina Bądkowo, pow. aleksandrowski) i obejmą między innymi dostosowanie powierzchni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis zakresu prac wraz ze specyfikacją przedstawiono w tabeli nr 1, natomiast w załączniku
nr 4 przedstawiono rzut parteru budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przewidziane na Dzienny Dom Pobytu (DDP).
W Dziennym Domu Pobytu utworzonych zostanie 14 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, w tym celu w budynku udostępnionych zostanie łącznie 150,5 m2, w tym:
1. pokój dziennego pobytu - 68,5 m2,
2. pokój dziennego pobytu (w tym jadalnia) - 36 m2,
3. pokój do terapii indywidualnej - 15,5 m2,
4. pokój do wypoczynku - 15,5 m2,
5. łazienka, która będzie rozdzielona na 2 łazienki w tym 1 przystosowana dla potrzeb z osób z niepełnosprawnościami z możliwością kąpieli lub prysznica - 15 m2 (łącznie).
W ramach zamówienia wyłoniony zostanie wykonawca, który na w/w powierzchni zapewni wykonanie usługi adaptacyjno-remontowej wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, rur, materiałów izolacyjnych, stolarki drzwiowej i okiennej, itp.). Usługa obejmie następujące prace (wykonane zgodnie ze specyfikacją wskazaną w tabeli nr 1):
1. Adaptację dwóch pomieszczeń pobytu dziennego (w tym w jednym wyodrębnienie przestrzeni na jadalnię)
2. Adaptację dwóch łazienek - jedna zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością z możliwością kąpieli lub prysznica,
3. Przystosowanie 2 pomieszczeń na potrzeby gabinetu do terapii indywidualnej oraz wypoczynku, a także aneksu kuchennego.
4. Zapewnienie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej i wod-kan w zaadaptowanych na potrzeby DDP pomieszczeniach.
Zamówienie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 ,,Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.3 ,,Rozwój usług zdrowotnych i społecznych", Poddziałanie 9.3.2 ,,Rozwój usług społecznych".
Tabela nr. 1 Szczegółowy opis zakresu prac zakresu prac (dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o podobnych parametrach):
Lp.
Opis
Ilość
Jedn.
1
Podłogi, posadzki, okładziny ścian
1.1
Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm na kleju.
135,5
M 2
1.3
Usunięcie z parteru gruzu i ziemi
10
M 3
1.5
Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B-10 MPa i kruszywa naturalnego
10
M 3
1.6
Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x30,układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej
60
M 3
3
1.7
Montaż ogrzewania podłogowego układ wężownicowy ślimakowy - część instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 stopni, rurociągi o średnicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wężownicy 150 mm
150,5
M 2
1.8
Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego, ilość obwodów 3, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, symbol rozdzielacza HP03/16
1
kpl
1.9
Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego, ilość obwodów 2, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, symbol rozdzielacza HP02/16
1
kpl
1.10
Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24 V, średnica nominalna gniazd zaworów 20 mm
2
kpl
1.11
Regulacja ogrzewania podłogowego, rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm bez względu na rodzaj układu wężownicy, rozstaw rur w wężownicy 150 mm
150,5
M 2
2
Roboty tynkarskie i malarskie
2.1
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach.
110,4
M 2
2.2
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach o powierzchni do 5 m2.
110,4
M 2
2.3
Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.
110,4
M 2
2.4
Sufit w systemie Knauf D 112, jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo - kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 (masa Uniflott)
36
M 2
2.5
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit"
352,1
M 2
3
Stolarka okienna, drzwiowa
3.1
Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2
5
Szt.
3.2
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2
5,813
M 2
3.3
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2
21,514
M 2
3.4
Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1,5 m w ścianach z cegieł
7
Szt.
3.5
Ościeżnice drewniane
10
M 2
3.6
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone
9
M 2
4
Roboty wykończeniowe dwóch łazienek i kuchni
4.1
Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm na kleju.
49,04
M 2
4.2
Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x30,układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej
86,6
M 2
4.3
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów
30,2
M 2
4.4
Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych
40
M
4.5
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o grubości 13mm
40
M
4
4.6
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PVC) - podejście do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm
6
Szt.
4.7
Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm
4
Szt.
4.8
Rurociągi z pcw o średnicy 110 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych, łączone metodą wciskową
12
M
4.9
Rurociągi z pcw o średnicy 50 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych, łączone metodą wciskową
10
M
4.10
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 110 mm, łączone metodą wciskową
2
Szt.
4.11
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 50 mm, łączone metodą wciskową
4
Szt.
4.12
Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
3
Szt.
4.13
Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm
3
Szt.
4.14
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm
1
Szt.
4.15
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z PVC, próba zasadnicza (pulsacyjna)
1
próba
4.16
Ustępy z płuczką typu "kompakt"
2
kpl
4.17
Umywalki porcelanowe pojedyncze
3
kpl
4.18
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm, kratka ze stali nierdzewnej
1
Szt.
4.19
Drzwi systemowe do natrysków
1
kpl
4.20
Montaż pochwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych
kpl
4.21
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym - YDY 3x1,5 mm2
60
M
4.22
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu betonowym - YDYp 3x1 mm2 (wentylatory)
20
M
4.23
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z cegły
16
Szt.
4.24
Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze
16
Szt.
4.25
Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy
6
Szt.
4.26
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przerój przewodu do 10/2,5 mm2 przelotowe podwójne
6
Szt.
4.27
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm2 przykręcane
4
Szt.
4.28
Oprawy świetlówkowe
7
kpl
4.29
Wentylator sufitowy z wyłącznikiem czasowym (opóźnione wyłączanie) z podłączeniem do kanału wentylacyjnego komina
Szt.
5
Instalacje elektryczne
5.1
Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 a
8
Szt.
5
5.2
Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a
12
Szt.
5.3
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
11
Szt.
5.4
Odłączenie przewodów od zacisków lub bolców przekrój przewodu do 6mm2
31
Szt.
5.5
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych - podłoże z cegły
150
M
5.6
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym - YDY 3x1,5 mm2
110
M
5.7
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu betonowym - YDYp 3x1 mm2 (wentylatory łazienkowe
160
M
5.8
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
150
M
5.9
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z cegły
34
Szt.
5.10
Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze
34
Szt.
5.11
Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy
12
Szt.
5.12
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przerój przewodu do 10/2,5 mm2 przelotowe podwójne
17
Szt.
5.13
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm2 przykręcane
Szt.
5.14
Oprawy świetlówkowe
14
kpl
5.15
Oprawy żarowe przykręcane z kloszem - kinkiety
3
kpl
5.16
Oprawy halogenowe przykręcane
3
kpl
5.17
Montaż opraw halogenowych wpuszczanych z żarówkami halogenowymi, w sufitach podwieszanych
8
kpl
5.18
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle
4
Szt.
5.19
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1,mocowane na gips-cementowych
4
Szt.
5.20
Gniazda RTV - analogia.
4
Szt.
5.21
Przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji elektrycznej
1
kpl
5.22
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
2
pomiar
5.23
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwsza
2
Szt.
5.24
Badanie skuteczności zerowania pomiar pierwszy
2
pomiar

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111220-6, 45410000-4, 45330000-9, 45262500-6

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 31.07.2019 r. do godziny do godz. 23.59 na adres email: ddp.magnolia@wp.pl, (zeskanowana, podpisana oferta, w temacie wiadomości proszę wpisać: ,,Oferta - prace remontowo-budowlane DDP" lub osobiście do biura Zamawiającego: Sanatorium
Uzdrowiskowe MAX Marian Szulc, ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek (w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - prace remontowo-budowlane DDP"). Biuro funkcjonuje codziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na adres mailowy lub do biura Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. Przewiduje się, że termin realizacji umowy obejmuje okres: od 05.08.2019 r. do 25.09.2019 r.

Wymagania:
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Zamówienie wariantowe: nie dotyczy.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
1. Materiały, armaturę i sprzęty potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia odbioru prac.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac.
Opis warunków zmiany umowy:
1. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, terminu zawarcia umowy i harmonogramu prac, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; w sytuacji np. zaistnienia przesłanek, których zmawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania, siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
2. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych poprzedzających kolejny miesiąc świadczenia usługi.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Zastrzega się że zawarcie umowy jest uzależnione od uzyskania informacji potwierdzającej rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przyznania dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego mają być prowadzone prace. W sytuacji braku rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą.
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzy oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie.
2. Zaoferowana cena wskazanej usługi powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
3. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
4. Cenę należy wyrazić w PLN w kwotach brutto (wraz z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Do oferty należy załączyć kosztorys obejmujący wycenę poszczególnych elementów wchodzących w skład opisu zakresu prac wskazanego w tabeli nr 1.
6. W przypadku, gdy osoba podpisująca nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
7. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty. Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu.
8. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta.
10. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną (poczta tradycyjna) lub elektroniczną (poczta e-mail). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium 1 Cena brutto za wykonanie usługi
(K1 - waga punktowa 60)
Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie za wykonanie prac. Oferent zobowiązany jest do podania ceny oferty w zł brutto. Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 60 = ilość punktów
UWAGA!
Do oferty należy załączyć również kosztorys obejmujący wycenę poszczególnych elementów wchodzących w skład opisu zakresu prac.
2. Kryterium 2 Klauzula społeczna - Integracja społeczna i zawodowa
(K2 - waga punktowa 10)
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje integrację co najmniej jednej z w/w grup społecznych, dokonując oceny Zamawiający przyzna 10 pkt. W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej i społecznej może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.
3. Kryterium 3 Klauzula społeczna - zatrudnienie osób w szczególnie trudnej sytuacji
(K3 - waga punktowa 10)
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej skierowanej do pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.
Za spełnienie powyższego kryterium wnioskodawca może otrzymać 10 pkt. W przypadku braku podjęcia zobowiązania kryterium wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej skierowanej do pracy może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.
4. Kryterium 4 Klauzula społeczna - Posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej
(K4 - waga punktowa 20)
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada status Podmiotu Ekonomii Społecznej Zamawiający przyzna 20 pkt. W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium. Zamawiający będzie weryfikował status Wykonawcy na podstawie oświadczenia, które należy dołączyć do złożonej oferty oraz na podstawie dokumentów rejestrowych.
Spełnienie kryterium będzie rozpatrywane zgodnie z następującą definicją: ,,status Podmiotów Ekonomii Społecznej posiadają:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Na potwierdzenie spełnienia kryterium oferent składa oświadczenie o spełnianiu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: K1 + K2 + K3 + K4 = 100 punktów
Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden wykonawca.
Informacje dotyczące wyboru oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
2. Oceny ofert dokona Komisja oceniająca.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którzy zaoferowali najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
5. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach,
3. zostanie złożona po terminie składania ofert,
4. będzie zawierała rażąco niską cenę,
5. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Inne postanowienia w zakresie postępowania i termin realizacji umowy:
1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia dopuszcza niestosowanie procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdy w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 wytycznych nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
3. Zamawiający dopuszcza wypłacenie zaliczki na rzecz realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 5 dni od zakończenia postępowania pod warunkiem potwierdzenia przyznania przez Urząd Marszałkowski dofinansowania na realizację projektu. Ostateczny termin zawarcia umowy jest uzależniony od terminu ogłoszenia wyników konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. W sytuacji braku rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą.

Kontakt:
9. Osobami wyznaczonymi do obsługi zamówienia i wyboru wykonawców są:
? Magdalena Marek, tel.: 696334059, ddp.magnolia@wp.pl - w zakresie merytorycznym postępowania,
? Ewa Chmara, tel. 502 094 784, email: chmara@pte.bydgoszcz.pl - w zakresie formalnym postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.