Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
529z dziś
3624z ostatnich 7 dni
14767z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH I MECHANICZNYCH

Przedmiot:

DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH I MECHANICZNYCH

Data zamieszczenia: 2019-07-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel./faks 89 532 79 04
wlodkowskal@pwik.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH I MECHANICZNYCH z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE I - wodomierze statyczne z radiowym systemem odczytu od DN 15 do DN 100;
ZADANIE II - wodomierze mechaniczne z nadajnikiem impulsowym;

Dokument nr: PZP-372/RL - 26/4/19

Specyfikacja:
9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami udostępniona jest na stronie in-ternetowej zamawiającego www.pwik.olsztyn.pl.

Składanie ofert:
6. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat.
7. Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia - ZADANIE I - sukcesywnie w okresie 12 miesięcy bądź do czasu zrealizowania wartości umownej, wdrożenia oprogramowania do 3 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy; ZADANIE II - jednorazowo w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i oso-bami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat zamówienia na dostawę wodomierzy statycznych i opro-gramowania do ich odczytu o wartości min. 1 000 0000 zł w jednym lub kilku zamówieniach (max w 5) (dotyczy ZADANIA I);
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-łalności gospodarczej (dotyczy ZADANIA I);
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) spełnią wymagania i warunki postawione w SIWZ, w szczególności:
a) dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opisanych w CZĘŚCI I SIWZ,
b) dotyczące warunków gwarancji określonych w § 9 załączonego wzoru umowy.
4. Przystępując do udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł) - dotyczy tylko ZADANIA I, na ZADANIE II nie ustanawia się wadium.
5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie -- CENA - waga 100%.
8. Termin związania z ofertą -- 45 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Kontakt:
1. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
? Luiza Włodkowska - tel./faks 89 532 79 04; wlodkowskal@pwik.olsztyn.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.