Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3234z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu - budowa zielonej klasy

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu - budowa zielonej klasy

Data zamieszczenia: 2019-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rybnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Gustawa Morcinka 18
44-273 Rybnik
powiat: Rybnik
Telefon: 32 4213125
ofertyzsp2@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu - budowa zielonej klasy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp
Zakres
szt./pow.
1.
Drewniana klatka meteorologiczna, mała;
komplet czujników analogowych do klatki meteo;
stojak pod klatkę meteo;
montaż, uruchomienie, stworzenie komunikatu WWW, szkolenie
komplet
2.
Wiatromierz Wilda
komplet
3.
Ławostoły z płyty HPL lakierowane; konstrukcja z rury stalowej;
montaż poprzez zamontowanie elementów kotwiących do podłoża
6 szt.
4.
Wykonanie chodników
200 m2
5.
Ścieżka dotykowa ,,zmysłów" (kostki o wymiarach 100x100 - 4 szt. wypełnione podłożem: piasek, kamyk, szyszka i kora)
komplet
6.
Humusowanie i sianie trawy
700 m2
7.
Ławka z drewna lakierowana wokół drzewa bez oparcia;
montaż poprzez zamontowanie elementów kotwiących do podłoża
1 szt.
8.
Skrzynie na rośliny z drewna akacjowego lakierowane o wymiarach 200x50x25cm
5 szt.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (załącznik nr 4).

CPV: 45233222-1, 39142000-9, 03440000-6, 38120000-2 , 71351610-2

Specyfikacja:
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zsp2.bip.edukacja.rybnik.eu/ogloszenia/

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ofertyzsp2@wp.pl lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, ul. Gustawa Morcinka 18 w godzinach Pn-Pt 7.00-15.00, pok. nr 2 do dnia 30 lipca 2019 r. do godz. 12.00 z dopiskiem: oferta na zagospodarowanie terenu - budowa zielonej klasy.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
Uwaga:
1. Z uwagi na konieczność wykonania robót w funkcjonującym obiekcie wszystkie prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem inwestorskim. Wykonanie prac musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość zakłócenia pracy w obiekcie przy ulicy Gustawa Morcinka 18.
2. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz pozostałe wyposażenie. W przypadku dostarczenia wadliwych bądź uszkodzonych elementów wyposażenia Wykonawca na własny koszt, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) dostarczy i zamontuje nowy element wyposażenia i odbierze uszkodzony. Analogiczny tryb postępowania dotyczy okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany także do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. INFORMACJE o wyborze ofert
W terminie do dnia 31 lipca 2019 wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

Uwagi:
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.