Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
38z dziś
3300z ostatnich 7 dni
14713z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont klatki schodowej oraz remont korytarzy i klatki biurowej

Przedmiot:

Remont klatki schodowej oraz remont korytarzy i klatki biurowej

Data zamieszczenia: 2019-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Mickiewicza 15
19-300 EŁK
powiat: ełcki
87 732-6455
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: EŁK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Remont I klatki schodowej z zejściem do piwnicy i korytarza piwnicznego oraz remont
korytarzy i klatki biurowej w budynku przy ul Mickiewicza 15 w Ełku.

Dokument nr: W/DT/1240/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r. o godz. 10.00 pokój 6.

Specyfikacja:
- Przedmiar wraz z formularzem ofertowym można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6 w
godzinach: 07:00 - 15:00 lub na stronie internetowej: www.administrator.elk.pl

Składanie ofert:
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać (na formularzu ofertowym) w siedzibie ,,Administrator" sp. z o.o. w Ełku przy ul.
Wojska Polskiego 68, pokój nr 8 (sekretariat) w terminie 23.08.2019 r. do 10°°

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 60 dni

Wymagania:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW I KRYTERIA WYBORU OFERT:
Zakres robót zgodnie z przedmiarem - w cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych
robót, które nie zostały ujęte w załączonym przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi oraz na podstawie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót - nie ujęcie ich może skutkować
na nie uwzględnienie robót dodatkowych przy ich wykonawstwie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek
zabezpieczenia wykonywanych robót budowlanych pod względem BHP jak również w media potrzebne do
wykonania zamówienia (woda, energia elektryczna).
o Aktualna polisa lub inne ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną od prowadzonej
działalności gospodarczej na min. 50.000,00 PLN
o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
o Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 tn-ce przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert: Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 15 przysługuje prawo wyboru oferenta jak
również unieważnienia niniejszego zamówienia bez podania przyczyn.
- Należy podać koszt wykonania + podatek VAT i okres gwarancji.
Należy podać koszt wykonania (pełny kosztorys ofertowy) + podatek VAT i okres gwarancji
oraz załączyć w/w dokumenty.

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIOWNE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
- w zakresie spraw formalnych i merytorycznych: Tadeusz Murawski - telefon: (87) 732-6465

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.