Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3262z ostatnich 7 dni
14675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT DACHU BUDYNKU

Przedmiot:

REMONT DACHU BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa
Głogowska 26
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 725 055 566
konstruktor.marx@gmail.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
REMONT DACHU BUDYNKU przy ul. GŁOGOWSKIEJ 26
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Ponadto dokładny zakres rzeczowy robót zawiera Opis techniczny (załącznik nr 2 do zapytania) wraz z wytycznymi
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Legnicy (załącznik nr 3 do zapytania).

Otwarcie ofert: Oferty zostaną rozpatrzone przez WM Głogowska 26 w terminie do 27.08.2019r.

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty: 22.08.2019 r. do godz. 16.00
Miejsce złożenia ofert: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Głogowska 26/2, 59-305 Rudna,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 20.11.2019 r.

Wymagania:
3. Opis wymagań / warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej, wymogami
najwyższej staranności, przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych sił i środków.
2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia.
3. Wykorzystywane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie
z polskim prawem oraz posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać
atesty w ciągu 3 dni.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na zakres objęty niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od
daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji ceny oraz nie rozpatrywania ofert bez
podania przyczyny.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert).
5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta. W ofercie należy podać cenę netto,
wartość podatku VAT oraz cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony opis techniczny i dokonaną wizję lokalną w/w obiektu. Cena
określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Imię i nazwisko: Robert Marx
tel. 725 055 566
e-mail: konstruktor.marx@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.