Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00
wawer.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.
Kotłownie w budynkach użytkowych:
1. Agrestowa
2. Korkowa 87
3. Lucerny 13
4. Planetowa 36
5. Samorządowa 10
6. Trakt Lubelski 353 (mały budynek)
7. V Poprzeczna 13
8. Włókiennicza 54
9. Zalipie 17
Konserwacja kotłowni gazowych odbywać się będzie w czasie pracy oraz poza godzinami pracy ZGN, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Po wykonaniu każdego przeglądu kotłowni oraz konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na bieżąco odpowiedniego wpisu do ,,Książki eksploatacji kotłowni"
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Dokument nr: NZ/486/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2019 r. o godz. 1050 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Dokumenty, niezbędne do przygotowania oferty, można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 lub na stronie internetowej

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przy ul. Trakt Lubelski 353 -parter.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - od 1.09.2019r. do 31.08.2020 r.

Wymagania:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonywania zamówienia, posiadającym odpowiednie uprawnienia - tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych i elektrycznych do 1kV i urządzeń cieplnych powyżej 50kW oraz uprawnienia UDT do naprawy kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych. Osoby te muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
3 Wykażą, że wykonali kompleksowo w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zamówienia obejmujące usługi w zakresie konserwacji kotłowni gazowych przez co najmniej 6 m-cy dla jednego zamawiającego, każde o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu usług.
4. Posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 tys. zł.. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie dokumentu dołączonego do oferty - kopii polisy, potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem".
5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia usuwania awarii kotłowni gazowych w okresie 4 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia o zaistniałej awarii.
Kryterium wyboru oferty:
Cena za realizację całego zamówienia - 100 %
Do oferty należy załączyć: formularz ofertowy, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, wykaz usług, formularz ofertowy, ksero uprawnień opisanych w ogłoszeniu, polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
p. Jolanta Niemirska - w zakresie procedury
p. Adam Belzyt - w zakresie przedmiotu zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.