Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

Przedmiot:

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

Data zamieszczenia: 2019-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(85)676 6643
email-Andrzej.Misiukiewicz@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 22 zadania"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ

Dokument nr: LZA/RE6/52/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: dnia 27.08.2019 roku do godz. 10:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia w przypadku Wykonawców niezarejestrowanych w BKW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.;
6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Procedury rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia teąo warunku - nie dotyczy
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Procedury rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
7. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
9. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%
10. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
11. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Termin związania ofertą: zgodnie z pkt 19 SIWZ

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Misiukiewicz-tel. (85)676 6643 , email-Andrzej.Misiukiewicz@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.