Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń budynkowych

Przedmiot:

Świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń budynkowych

Data zamieszczenia: 2019-08-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 221821156
m.czarnecka@cezamat.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń budynkowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń budynkowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT z podziałem na części: część 1: detektory ręczne Drager, część 2: sprężone powietrze, część 3: zespół prądotwórczy, część 4: centralne wentylacyjne Budynek Administracyjny, część 5: nawilżacze parowe, część 6: zestaw hydroforowy, część 7: aparat Fenzy, część 8: aparat Auer, część 9: instalacja azotu, część 10: węzeł ciepła, część 11: wentylatory promieniowe, część 12: system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy, część 13: windy, część 14: przepompownia deszczowa, część 15: czyszczenie separatorów na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: usługa przeglądu i kalibracji detektorów wielogazowych Drager X-am 5000 - 2 szt., dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i kalibracji detektorów wielogazowych Drager X-am 5000 - 2 szt., dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50411000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: usługa serwisu systemu wytwarzania sprężonego powietrza w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu systemu wytwarzania sprężonego powietrza w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50710000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: usługa okresowego przeglądu zespołu prądotwórczego dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowego przeglądu zespołu prądotwórczego dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji central wentylacyjnych pracujących na potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w Budynku Administracyjnym, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji central wentylacyjnych pracujących na potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w Budynku Administracyjnym, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5, 50730000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji nawilżaczy parowych typu MK5 - Defensor firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym i Budynku Technologicznym w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji nawilżaczy parowych typu MK5 - Defensor firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym i Budynku Technologicznym w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: wykonanie przeglądu zestawu hydroforowego firmy WILO typ COR3HELIX VE1603/4kW w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu zestawu hydroforowego firmy WILO typ COR3HELIX VE1603/4kW w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50413200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji aparatu powietrznego z wyposażeniem (butla + maska) - szt. 4 z pełnym napełnieniem powietrzem oraz jednorazowego szkolenia dla pracowników Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji aparatu powietrznego z wyposażeniem (butla + maska) - szt. 4 z pełnym napełnieniem powietrzem oraz jednorazowego szkolenia dla pracowników Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji aparatu powietrznego z wyposażeniem (butla + maska) - 2 kpl. i 4 butle zapasowe z ich pełnym napełnieniem oraz jednorazowego szkolenia dla pracowników Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji aparatu powietrznego z wyposażeniem (butla + maska) - 2 kpl. i 4 butle zapasowe z ich pełnym napełnieniem oraz jednorazowego szkolenia dla pracowników Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji instalacji i zbiornika azotu na potrzeby urządzeń w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji i zbiornika azotu na potrzeby urządzeń w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji węzła cieplnego pracującego w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji węzła cieplnego pracującego w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji wentylatorów promieniowych pracujących na potrzeby wentylacji, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji wentylatorów promieniowych pracujących na potrzeby wentylacji, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: usługa serwisu następujących systemów przeciwpożarowych obejmujących budynki Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19: System Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu następujących systemów przeciwpożarowych obejmujących budynki Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19: - System Sygnalizacji Pożaru - Dźwiękowy System Ostrzegawczy na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50710000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cen 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie przy ul. Poleczki 19: Dźwig osobowy Dl Q=I OOO kg, 3 przystanki, 3 dojścia, nr fab. Pl 4E2153, Dźwig osobowy D2 Q= I OOO kg, 3 przystanki, 3 dojścia, nr fab. P l 4E2154, Dźwig osobowy D3 Q=I OOO kg, 3 przystanki, 3 dojścia, nr fab. Pl 4E2151, Dźwig osobowy D4 Q=I OOO kg, 2 przystanki, 2 dojścia, nr fab. P l 4E2152, Dźwig osobowy DS Q=5000 kg, 4 przystanki, 4 dojścia, nr fab. Pl 4E2174 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50750000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: usługa serwisu i konserwacji przepompowni ścieków, pracującej na potrzeby kanalizacji deszczowej w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji przepompowni ścieków, pracującej na potrzeby kanalizacji deszczowej w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: przegląd, czyszczenie separatorów, osadników i innych urządzeń do oczyszczania ścieków w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu, czyszczenia separatorów, osadników i innych urządzeń do oczyszczania ścieków w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19 na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.15. do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.3. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90913000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 50411000-9,50000000-5,50710000-5,50730000-1,50413200-5,50800000-3,90913000-0

Dokument nr: 587871-N-2019, CEZAMAT/ZP02/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zamowienia.pw.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. UWAGA! Wejście wyłącznie w asyście upoważnionego pracownika Zamawiającego po zgłoszeniu w recepcji budynku. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
Adres:
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, pokój nr 2.11

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek dla zadania 4: Wykonawca winien posiadać certyfikat przedsiębiorcy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881 ze zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. warunek dla zadań 1, 7-8: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 złotych; 2. warunek dla zadań 2-6, 9-15: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. warunek dla wszystkich zadań: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące czynności serwisowe i konserwacyjne dla instalacji i urządzeń budynkowych; 2. warunek dla zadania 3 (zespół prądotwórczy): Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej2 osoby posiadające odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D do 1 kV; 3. warunek dla zadania 4 (centrale wentylacyjne BA): Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej 2 osoby posiadające odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych oraz posiadająca certyfikat wydany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881 ze zm.) oraz posiadające odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D do 1 kV; 4. warunek dla zadania 5 (nawilżacze parowe): Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej 2 osoby posiadająca odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D do 1 kV; 5. warunek dla zadania 6 (zestaw hydroforowy): Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej 1 osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych oraz legitymująca się odbyciem szkolenia / szkoleń wymaganych przez producenta urządzeń; 6. warunek dla zadania 10 (węzeł ciepła): Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej 1 osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych; 7. warunek dla zadania 13 (windy): Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: co najmniej 2 osoby posiadające odpowiednią wiedzę i co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji czynności serwisowych dla instalacji i urządzeń budynkowych oraz posiadająca aktualne uprawnienia UDT oraz uprawnienia elektryczne eksploatacyjne, uprawnienia elektryczne dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. W odniesieniu do warunku w pkt 9.2.2.3.2., pkt 9.2.2.3.3. SIWZ, pkt 9.2.2.3.4. i pkt 9.2.2.3.7 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza łączenia uprawnień typu E i D przez jedną osobę. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia, na podstawie - złożonych przez Wykonawców - oświadczeń/dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. kopia certyfikatu przedsiębiorcy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881 ze zm.); 2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ w zależności od części, na jaką została złożona oferta; 4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierającego informację o posiadaniu przez te osoby certyfikatu wydanego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221; art. 29) - dotyczy zadania 4; 5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie załącznikiem nr 4.1.-4.5. do SIWZ w zależności od części, na jaką została złożona oferta. 6. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5.1.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.