Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot:

DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Data zamieszczenia: 2019-08-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. / faks 89 532 79 04
pichalp@pwik.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w Olsztynie
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 100 000 euro, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
ze zmianami (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/07 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2007r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami) opublikowanym na stronie internetowej spółki -- www.pwik.olsztyn.pl

DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ z podziałem na 2 zadania:

ZADANIE I - dostawa łączników do rur PE / PVC

ZADANIE II - dostawa rur wodociągowych PE i kielichowych PVC

Dokument nr: PZP.262.45.2019.4.RL

Specyfikacja:
. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego www.pwik.olsztyn.pl

Składanie ofert:
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
6. Termin składania ofert upływa 04 WRZEŚNIA 2019r. o godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia - 24 miesiące od daty podpisania umowy

Wymagania:
3. O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) spełniają wymagania i warunki postawione w SIWZ, w szczególności:
a) udzielą min. 60 miesięcy gwarancji na odebrany przedmiot zamówienia i spełnią warunki gwarancji określone w § 10 załączonego wzoru umowy.
4. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: CENA - waga 100%.

7
7. Termin związania z ofertą -- 45 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
? Paulina Pichal - tel. / faks 89 532 79 04; pichalp@pwik.olsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.