Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
810z dziś
4800z ostatnich 7 dni
16732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-08-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych
ul. Grunwaldzka 49
13-306 Kurzętnik
powiat: nowomiejski
tel./fax. 56 474 28 87
sekretariat@zszkurzetnik.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kurzętnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku".
II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 49 wymienionym w załączniku nr 1 do umowy,
w szacowanych ilościach wykazanych w załączniku nr 1 do zaproszenia.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) sprzedaż/dostawa energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku będącego własnością powiatu nowomiejskiego, wymienionego w załączniku
nr 1 do umowy,
b) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy,
c) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru,
d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
e) posiadania zawartej obowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego działającego na obszarze powiatu nowomiejskiego, umożliwiającej
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów
Zamawiającego zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół
Zawodowych w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 49, w gabinecie Dyrektora Szkoły.

Składanie ofert:
4.5. Oferta w formie pisemnej winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się
z jej treścią, opatrzona napisem ,,Dostawa energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkół
Zawodowych w Kurzętniku", w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Szkół Zawodowych
ul. Grunwaldzka 49, 13-306 Kurzętnik (pok. nr 125) osobiście, drogą pocztową, kurierem lub pocztą
elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zszkurzetnik.pl
w terminie nie późniejszym niż do dnia 30.08.2019 roku do godz. 9.00 (decyduje data wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
2.3. Termin wykonywania zamówienia: od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2022 roku.

Wymagania:
III. Warunki jakie zobowiązany jest spełnić wykonawca składający ofertę
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z dostawą energii
elektrycznej, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej
na realizację zamówienia, winien posiadać zdolności techniczne lub zawodowe pozwalające na
realizację zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca winien złożyć
oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia).
IV. Sposób złożenia oferty
4.1. Zaleca się, aby wykonawcy pozyskali dla siebie na własną odpowiedzialność i lyzyko wszelkie
informacje, które mogą być niezbędne w przygotowywaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy.
Koszty z tym związane poniesie wykonawca.
4.2. Oferta cenowa powinna składać się z następujących dokumentów:
a) formularza ofertowego - załącznik nr 2 do zaproszenia,
b) formularza cenowego - załącznik nr 3 do zaproszenia,
c) oświadczenia o umowie z OSD - załącznik nr 4 do zaproszenia,
d) klauzuli informacyjnej -załącznik nr 5 do zaproszenia,
lub przygotowanej przez siebie dokładnej oferty sprzedaży energii elektrycznej.
4.3. Cena podana w ofercie (brutto w złotych w tym podatek VAT wg stawki urzędowej) powinna być
określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
4.6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4.7. Osoby do kontaktów w sprawach postępowania:
Katarzyna Trzaskawka - Dyrektor Szkoły
Dorota Kotewicz - Sekretarz Szkoły.
VI. Warunki umowy
Wykonawca przygotuje umowę z uzgodnieniami postanowień celu wspólnego z Zamawiającym
uzgodnienia postanowień w niej zawartych.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie
lub za pomocą poczty elektronicznej oraz opublikuje stosowną informację na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego.
VIII. Inne
Umowa z wybranym Wykonawcą musi zawierać właściwe dane identyfikacyjne:
Podmiotu zawierającego, czyli:
Powiat Nowomiejski
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 877-14-60-784,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działa z upoważnienia
Pani Katarzyna Trzaskawka - Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych
ul. Grunwaldzka 49, 13-306 Kurzętnik.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania wyboru oferty bez dokonania wyboru
i podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.