Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3983z ostatnich 7 dni
15166z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa schodów zewnętrznych

Przedmiot:

Przebudowa schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyszyńskiego 14
21-315 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
tel: (83) 352 70 95; 604 202 511
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 400 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym 11 Listopada 2 w Komarówce Podlaskiej.
Metoda: Utwardzenie z kostki betonowej.

Otwarcie ofert: 3. Przeprowadzenie przetargu:
- otwarcie ofert nastąpi 05 września 2019r. o godz.. 103° w świetlicy Spółdzielni;
- ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na godz.1400 tego samego dnia;

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 05 wrzesień 2019r. godz. 10.00
Miejsce: Sekretariat RSM ul. Wyszyńskiego 14; 21-315 Radzyń Podlaski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 20.10.2019r

Wymagania:
Wadium: w kwocie 400 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w
Radzyniu Podlaskim -nr 72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na
dzień przed przetargiem .
Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na
poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana ,,Przetarg;
Przebudowa schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego w Komarówce"
2. Oferta winna zawierać:
a) cenę wykonania robót i kosztorys szczegółowy wg zakresu rzeczowego - zał. Nr 1
b) referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
c) bazę cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych
4.0gólne warunki realizacji zamówienia.
- oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go,
magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią .
- specyfikacja materiałowa:
- materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać wymagane atesty i
certyfikaty , być dopuszczone do stosowania w budownictwie , oraz odpowiadać
przepisom ustawy o wyrobach budowlanych..
- ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty
liczone będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
- oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie
uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością :
- korzystanie z energii elektrycznej,
- dostęp do wody sieciowej,
a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;
5.Kryteria wyboru i oceny ofert.
? cena
? wiarygodność oferenta
- 80%;
- 20%;
6 Zakres rzeczowy
szczegółowy zakres robót dla zadania zgodnie z zał. nr 1 - przedmiar robót
7.Rozliczenia i gwarancje.
Fakturowanie - jednorazowe po wykonaniu i odbiorze robót.
8.Kaucja gwarancyjna w wysokości 3% zostanie potrącona z faktury końcowej po
uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń
Podlaski.
9.0kres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia
protokółu końcowego odbioru robót.
11.Inne informacje.
- nie zawarcie umowy do 10.09.2019r.spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór
ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych
w wysokości 10 % wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
10.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami - Krzysztof Musiatowicz.
tel: (83) 352 70 95; 604 202 511

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.