Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4754z ostatnich 7 dni
16686z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni chodnika

Przedmiot:

Remont nawierzchni chodnika

Data zamieszczenia: 2019-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia Remont nawierzchni chodnika
Opis przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni chodnika na ul. Chrzanowskiej w Poznaniu odcinek
Wygon-Spławie ( strona zachodnia ).

Dokument nr: UD.0713.1.25.NM.2019

Otwarcie ofert: Data, godzina otwarcia ofert: 29.08.2019r. Godzina 12.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 28.08.2019r. Godzina: 14.00
Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM lub mailowo na adres zdm@zdm.poznan.pl
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres,
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże
wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 29.08.2019r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.09.2019r.

Wymagania:
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: UD.0713.1.25.NM.2019
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE
Warunki uczestnictwa:
Wykonawca składa: formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załącznik
nr 1 oraz wykaz robót wykonywanych w okresie 2016-2018 ( co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu
remontu chodnika z kostki betonowej brukowej lub płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN
netto każda, w tym jedna z robót wykonana dla ZDM Poznań ) i dokumenty potwierdzające, że wykonane
zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, opracowanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac z zatwierdzeniem jej przez Miejskiego
Inżyniera Ruchu. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym
zakresie specjalności drogowej, która będzie kierować robotami budowlanymi i pełnić funkcję kierownika
budowy. Załączenie oświadczenia - formularza ofertowego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2). Aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami. Przed złożeniem ofert należy
zapoznać się z ,,Wytycznymi dla wykonawców" zawartymi w zakładce zamówienia publiczne na stronie
internetowej ZDMu.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np.
osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone
nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 10.04.2019r. - oferta
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności
jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Mariusz Krzos tel. 61 628 65 59,
mkrzos@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.