Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Iniekcja geopolimerowa stabilizująca płyty betonowe

Przedmiot:

Iniekcja geopolimerowa stabilizująca płyty betonowe

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 3347379 fax 3347363
ndec@gddkia.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia;
Iniekcja geopolimerowa stabilizująca płyty betonowe autostrady A4 w km 53+550 i 53+525 na potrzeby remontu płyt sąsiednich

CPV: 45233242-6

Dokument nr: O.WR.D-3.2415.208.2019

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres (zgodnie z wyborem Wykonawcy):
a) e-mailem: ndec@gddkia.gov.pl
lub
b) faksem nr 71 334 73 63
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę należy składać w terminie godz. 10:00 dnia 13.09.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od daty podpisania umowy

Wymagania:
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8).
Planowany okres gwarancji: 24 miesiące
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i/lub dokumentów do uzupełnienia brakujących oświadczeń i/lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie uzupełnienia w terminie brakujących oświadczeń i/lub dokumentów, Zamawiający dokona wyboru drugiego w kolejności wykonawcy z najniższą ceną, którego oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
o Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 1);
o Kosztorys ofertowy (zgodny z załącznikiem nr 2).

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Dec - tel. 71 33 47 379

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.