Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi gminnej

Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
powiat: piaseczyński
Tel. (22) 72-73-411 do 413 Fax. (22) 72-71-378
m.szlazak@gorakalwaria.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Góra Kalwaria
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej we wsi Brzumin.
2/ Krótki opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć
wpływ na cenę oferty:
Wykonanie remontu na odcinku o długości ok. 21 Om przy szerokości jezdni 4,0m w m. Brzumin,
w gminie Góra Kalwaria. W ramach zadania należy oczyścić, wyprofilować, wyrównać i
dogęścić istniejącą nawierzchnię. Na powierzchni 252m2 przewidziano uzupełnienie konstrukcji:
wykonanie koryta o głębokości 20cm i ułożenie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia. Na całej
powierzchni (861 m2) należy wykonać górną warstwę podbudowy z klińca kamiennego
stabilizowanego mechanicznie, grubość 8cm (910,37m2).
Na całości (875,186m2) w 1. etapie remontu należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 6cm,
o strukturze zamkniętej. Wzdłuż krawędzi jezdni przewidziano umocnienie kruszywem poboczy
w pasie o szerokości 2x0,50m. Należy również umocnić kruszywem i wyregulować pod
względem wysokościowym zjazdy i dojścia do posesji.

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert: 17.09.2019 godz. 9:00
7. Oferty można składać:
1. drogą elektroniczną na adres: m.szlazak@gorakalwaria.pl w tytule dotyczy zamówienia na:
"Remont drogi gminnej we wsi Brzumin"
2. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10,
05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem: dotyczy zamówienia na " Remont drogi gminnej we
wsi Brzumin"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
3. Kryterium/kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto (należy podać cenę netto i brutto)
6. Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia składania ofert)
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed terminem
składania ofert określonym w ogłoszeniu.
8. Komórka organizacyjna realizująca wydatel. Referat Gospodarki Komunalnej
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
2. Przed wyborem wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od oferenta uzupełnienia oferty lub
złożenia wyjaśnień dotyczących warunku określonego w pkt. 4 Ogłoszenia o zamiarze udzjelenia
zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w
terminie nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu. Ponadto Zamawiający informuje o zastosowaniu
procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa PZP.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania,
informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, na której
zostało zamieszczone ogłoszenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który w ostatnich 3 latach realizował zamówienie z
nienależytą starannością, nieterminowo, nierzetelnie -- oferta taka zostanie odrzucona. Decyzja taka nie
podlega odwołaniu, zaskarżeniu
8. Wybór jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
9. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Renata Lasecka, tel. 22 727 34 11 wew. 130 lub
Krzysztof Zalewski tel. 22 727 34 11 wew. 134

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.