Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby...

Przedmiot:

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

Data zamieszczenia: 2019-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobra
plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
powiat: turecki
tel. 0-63 279-90-11, faks 0-63 279-90-11
st.stasiak@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Dobra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementy: I część zamówienia: a) Krzesła - ilość 120 szt., o następujących parametrach: - stalowa rama min. szerokość profilu 20 mm, profil stalowy - wysokość całkowita ok. 92 cm - wysokość do siedziska ok. 46 cm - głębokość siedziska ok. 40 cm - szerokość siedziska ok. 40 cm - grubość siedziska ok. 6 cm - sztaplowanie - nierysujące podłogi stopki na nogach krzesła - wytrzymałość do obciążenia min. 150 kg - wybarwienie do uzgodnienia z zamawiającym b) Stoły - ilość 30 szt., o następujących parametrach: - rozmiar 100/100 cm, - płyta meblowa, - blat o grubości 3,5 cm, - nogi proste drewniane, noga wpuszczona min. 15 cm od krawędzi blatu, - wybarwienie do uzgodnienia z zamawiającym. II część zamówienia: a) Scena z wyposażeniem i montażem tj.: - rozmiar 6 x 4 m - podesty sceniczne 2 x 1m (12 szt.), - blenda do podestów, - zasłona do podestów, - poręcze aluminiowe na scenę 5 x 2m (5 szt.) i 2 x 1m (2 szt.), - schody modułowe uniwersalne z poręczami (2 kpl.), - nogi regulowane 40 x 60cm (48 szt.), - kratownica do oświetlenia scenicznego dł. 4,5 mb do montażu do drewnianych filarów (1kpl.), - oświetlenie sceniczne (8xLED PAR 7x12W RGRBW; 5x ruchoma głowa prism, gobo 130W; 2x statyw oświetleniowy +8LED PAR RGBW; 6 x LED BAR 24x3; 1x sterownik oświetlenia DMX; 1x komplet okablowania; 1x konfiguracja i uruchomienie systemu oświetleniowego. - wytwornica dymu z pilotem (1sz.). - montaż. III część zamówienia: a) Sprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem: 1.Kolumna aktywna 700W+200W/2 x 6,5" 2szt. 2. Kolumna aktywna basowa 700W/ 15" 2szt. 3.Mikser audio 16 kanałów 1szt. 4. Statyw kolumnowy 2szt. 5. Statyw mikrofonowy 8szt. 6. Mikrofon przewodowy z włącznikiem 4szt. 7. Mikrofon bezprzewodowy 4szt. 8. Przewód XLR-XLR 6m 6 szt. 9. Przewód XLR-XLR 10m 8szt. 10.Kolumna odsłuchowa aktywna 12" 300W 3szt. Mikrofony bezprzewodowe/ specyfikacja: - Dostępne częstotliwości pracy radiowej: Między 524 a 865 MHz - praca w paśmie UHF - automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem - wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack - blokada częstotliwości roboczych - wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku - dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika - dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika - wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku - układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia - przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku - zasięg ok. 90 m - moc nadajnika - 10 mW - pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz - zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% - dynamika - 100dB - zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6) Mikrofony przewodowe: Specyfikacja: Typ przetwornika : Dynamiczne Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa dodatkowo: Obrotowy adapter statywu Pokrowiec/futerał

Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementy: I część zamówienia: a) Krzesła - ilość 120 szt., o następujących parametrach: - stalowa rama min. szerokość profilu 20 mm, profil stalowy - wysokość całkowita ok. 92 cm - wysokość do siedziska ok. 46 cm - głębokość siedziska ok. 40 cm - szerokość siedziska ok. 40 cm - grubość siedziska ok. 6 cm - sztaplowanie - nierysujące podłogi stopki na nogach krzesła - wytrzymałość do obciążenia min. 150 kg - wybarwienie do uzgodnienia z zamawiającym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112100-1, 39114000-4, 39113000-7, 39112000-0, 39111000-3, 39150000-8, 39110000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementyII część zamówienia: a) Scena z wyposażenie i montażem tj.: - rozmiar 6 x 4 m - podesty sceniczne 2 x 1m (12 szt.), - blenda do podestów, - zasłona do podestów, - poręcze aluminiowe na scenę 5 x 2m (5 szt.) i 2 x 1m (2 szt.), - schody modułowe uniwersalne z poręczami (2 kpl.), - nogi regulowane 40 x 60cm (48 szt.), - kratownica do oświetlenia scenicznego dł. 4,5 mb do montażu do drewnianych filarów (1kpl.), - oświetlenie sceniczne (8xLED PAR 7x12W RGRBW; 5x ruchoma głowa prism, gobo 130W; 2x statyw oświetleniowy +8LED PAR RGBW; 6 x LED BAR 24x3; 1x sterownik oświetlenia DMX; 1x komplet okablowania; 1x konfiguracja i uruchomienie systemu oświetleniowego. - wytwornica dymu z pilotem (1sz.). - montaż.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44210000-5, 31500000-1, 39300000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dla każdego wykonawcy i w odniesieniu do podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; 4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy); 5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy; 6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7) dowodu wniesienia wadium. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zamieszczone w SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementySprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem: 1.Kolumna aktywna 700W+200W/2 x 6,5" 2szt. 2. Kolumna aktywna basowa 700W/ 15" 2szt. 3.Mikser audio 16 kanałów 1szt. 4. Statyw kolumnowy 2szt. 5. Statyw mikrofonowy 8szt. 6. Mikrofon przewodowy z włącznikiem 4szt. 7. Mikrofon bezprzewodowy 4szt. 8. Przewód XLR-XLR 6m 6 szt. 9. Przewód XLR-XLR 10m 8szt. 10.Kolumna odsłuchowa aktywna 12" 300W 3szt. Mikrofony bezprzewodowe/ specyfikacja: - Dostępne częstotliwości pracy radiowej: Między 524 a 865 MHz - praca w paśmie UHF - automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem - wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack - blokada częstotliwości roboczych - wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku - dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika - dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika - wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku - układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia - przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku - zasięg ok. 90 m - moc nadajnika - 10 mW - pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz - zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% - dynamika - 100dB - zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6) Mikrofony przewodowe: Specyfikacja: Typ przetwornika : Dynamiczne Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa dodatkowo: Obrotowy adapter statywu Pokrowiec/futerał
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32342450-1, 32342430-5, 32342410-9, 32342400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dla każdego wykonawcy i w odniesieniu do podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; 4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy); 5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy; 6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7) dowodu wniesienia wadium. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zamieszczone w SIWZ

CPV: 39112100-1,39114000-4,39113000-7,39112000-0,39111000-3,39150000-8,39110000-6,32342450-1,32342430-5,32342420-2,32342410-9

Dokument nr: 596997-N-2019, IGOŚR.271.6.2019.MŚ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że: Dla części I: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Dla części II: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych). Dla części III: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: 6.1.2.1. wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 6.1.2.1.1. dla części nr I: 6.1.2.1.1.1 dostawy zestawów stołów i krzeseł o łącznej wartości minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) 6.1.2.1.2 dla części nr II: 6.1.2.1.2.1 dostawy zestawów sceny wraz z wyposażeniem o łącznej wartości minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) 6.1.2.1.3 dla części nr III: 6.1.2.1.3.1 6.1.2.1.3.1 dostawy zestawów sprzętów z nagłośnieniem o łącznej wartości minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) Wykonawca może spełnić ww. warunki poprzez zsumowanie wartości kliku umów o wartości niższej od wskazanej w warunku, których łączna wartość spełnia wymagania warunku. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, może wskazać te same umowy na potwierdzenie warunku w kilku lub wszystkich częściach 6.1.2.2 dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: 6.1.2.2.2. Zespołem minimum trzech monterów zestawów (dla każdej części Zamówienia), którzy: W przypadku składania oferty na trzy części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniaz powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1,2, 4, 8Pzp. 6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.1.2.1 SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.1.2.1 SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt 6.1.2.2 SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wskazaną w warunku określonym w pkt 6.1.1 SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. od ust. 8.4 do ust.8.12, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszystkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeliwykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części I: 700 zł (siedemset złotych); Dla części II: 700 zł (siedemset złotych); Dla części III: 700 zł (siedemset złotych);
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.