Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel (32) 227 40 91, fax (32) 227 31 45
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa ARKA reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator
Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43 - 100 Tychy, al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta,
w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach, z siedzibą przy ul. Filaretów 31, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:
wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomości położonej
w Tychach przy ul. Arkadowej 9-9c,10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b
I. Szczegółowy zakres usługi do wykonania obejmuje:
I. wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w następujących wariantach :
o Instalacja c.o. i c.c.w. wykonana w z tworzyw sztucznych PE i PP w dwóch wersjach podtynkowo i
natynkowo.
o Instalacja c.o. i c.c.w. wykonana z rur stalowych nierdzewnych łączonych metodą zaciskową.
o Instalacja c.o. i c.c.w. wykonana z rur miedzianych.
Uwaga : Koszty c.o. i c.c.w, należy skalkulować osobno.

Składanie ofert:
V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15 października 2019 r. w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), ul. Filaretów 31,43-100 Tychy

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi: 12 miesięcy od daty odebrania zlecenia

Wymagania:
II. Wymagania:
1. Termin realizacji usługi: 12 miesięcy od daty odebrania zlecenia
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
4. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł
5. Dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty, to wartość ogółem usługi z podatkiem VAT.
2. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich,
do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
3. Termin związania ofertami: 30 dni
4. Cena ofert jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
1. wypełniony formularz oferty - na załączonym druku
2. kserokopia uprawnień oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę.
3. aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł
VI. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oferta zostanie odrzucona.
VII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie wystawione zlecenie na realizację
zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.