Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku byłej kotłowni wraz z kominem

Przedmiot:

Rozbiórka budynku byłej kotłowni wraz z kominem

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Obornicka 1
55-100 Trzebnica
powiat: trzebnicki
Tel./fax (71) 312 04 05
sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Trzebnica
Wadium: 3500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbiórka budynku byłej kotłowni wraz z kominem, przy budynku mieszkalnym nr
5b przy ul. Żmigrodzkiej w Skokowej"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rozbiórka budynku byłej kotłowni wraz z kominem, przy budynku
mieszkalnym nr 5b przy ul. Żmigrodzkiej w Skokowej.
Zakres prac rozbiórkowych:
? usunięcie wyposażenia wewnętrznego,
? odcięcie rozbieranego budynku od mediów,
? demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
? rozbiórka obróbek blacharskich,
? rozbiórka komina ponad dachem,
? rozbiórka pokrycia dachu,
? rozbiórka konstrukcji dachu,
? rozbiórka ścian wraz z kominem ponad terenem,
? roboty ziemne po robotach rozbiórkowych z wykorzystaniem urobku z
rozbiórki budynku,
? wykończenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego po robotach
rozbiórkowych,
? uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.
Zakres robót wg przedmiaru robót.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 30.09.2019r. godz. 13:15

Składanie ofert:
6. Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Przetarg ofertowy-Rozbiórka budynku byłej
kotłowni wraz z kominem, przy budynku mieszkalnym nr 5b przy ul. Żmigrodzkiej w
Skokowej" należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, Trzebnica ul. Obornicka 1.
7. Termin składania ofert do dnia 30.09.2019 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania do 29 listopada 2019 r.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania ceny w oparciu o kosztorys
ofertowy.
3. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektu oraz zdobyć wszelkie informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
4. Ofertę należy przygotować na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
15. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.
Wadium 3500,00 zł
8. Wadium w wysokości j/w należy przelać do dnia 30.09.2019r. do godz. 10:00 na konto:
90 1090 2457 0000 0006 2000 0068
9. Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
10. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty
upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę może ją wycofać tylko
przed upływem terminu składania ofert.
11. Do oferty należy dołączyć:
-oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub
czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-oświadczenie, że oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonywania danego zamówienia,
- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS,
- dowód wpłacenia wadium,
- wykaz prac z ostatnich dwóch lat jak w SIWZ lub referencje
12. Przetarg odbywa się w oparciu o ,,Regulamin wyboru wykonawców i organizowania
przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej
w Trzebnicy". Załącznik do uchwały nr 4/2012 Rady Nadzorczej SML-W w Trzebnicy z
dnia 23.02.2012 r.
13. Zamawiający nie zapewnia dostawy energii elektrycznej, wody oraz pomieszczeń
na cele zaplecza socjalno- magazynowego.
14. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych.
15. Zamawiający nie dopuszcza wykonania głównych robót związanych z rozbiórką
firmom podwykonawczym.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryteria oceny -85% cena
15% referencje i potencjał ekonomiczno -techniczny i wiarygodność oferenta
22. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert i dalszego trybu postępowania
b) odwołania akcji ofertowej bez podania przyczyn
c) zamknięcia akcji ofertowej bez wybrania żadnej oferty
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w
terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku
postępowania.

Kontakt:
V. KONTAKT MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
1. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni pokój nr 10 tel.
71/312-04-05 w godz. 7.00 - 14.00 w dni robocze.
2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Emilia Małys
3. W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.