Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
14012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zielona Oaza" - wykonanie zagospodarowania terenu

Przedmiot:

,,Zielona Oaza" - wykonanie zagospodarowania terenu

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały Gen.Sikorskiego 12
87-100 Toruń
powiat: Toruń
(0-56) 611 87 59
zapytaniaofertowe.wsiz@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację
zadania pn.
,,Zielona Oaza" - wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego
Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu między, blokami przy ul. Odrodzenia 7-9,
11-13/Legionów 1-3, 5, 7-9/Grudziądzkiej 6-8,10-12,44
zgodnie z projektem koncepcyjnym
(pliki w załączeniu - 5 szt.) oraz n/w wytycznych.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w realizacji, polegających np.
na zmianie posadowienia elementów małej architektury, bądź zamianie jednych
gatunków roślin na rzecz drugich (obu wyszczególnionych w projekcie).
2. Konstrukcja nawierzchni alejek: warstwa wyrównawcza z piasku gr 10 em, podsypka
cementowo - piaskowa gr. 5 em, kostka betonowa cegiełka gr. 6 em, spoiny wypełnione
piaskiem, obrzeże betonowe wym. 6x20x100 em.
3. Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
szkółkarskiej, zdrowe i nieuszkodzone, z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową
(zwartą i przerośniętą w balocie).
4. Materiał sadzeniowy powinien być zgodny- Zaleceniami jakościowymi dla
ozdobnego materiału szkółkarskiego" - opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
5. Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki
chorobowe, pęknięcia i martwica kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły
korzeniowej.
6. Drzewa - założenia do realizacji:
a) posadzenie drzew w dołach nie mniejszych niż 50x50x70 cm (w zależności od
wielkości bryły korzeniowej) z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć,
doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek
zanieczyszczeń,
b) wykonanie wokół drzewa miski (średnica min. 80 cm) i ściółkowanie korą
przekompostowaną (odczyn obojętny), średniozmieloną o grubości 10 cm,
c) każde drzewo należy zabezpieczyć trzema toczonymi i impregnowanymi palikami
połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra i dół) i ustabilizować pień poprzez
przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża dostosowanego do wielkości drzewa.
7. Krzewy - założenia do realizacji: przygotowanie terenu poprzez zdjęcie warstwy darni,
przekopanie gleby na głębokość dwóch sztych szpadla, zaprawienie dołów pod
nasadzenie roślin ziemią urodzajną o odczynie zasadowym, a dla roślin kwasolubnych
zastosować ziemię z torfem, dodanie do gleby nawozów mineralnych w ilości 10 kg
nawozu wieloskładnikowego na 100 m2 powierzchni;
a) posadzenie roślin w dołach nie mniejszych niż 30x30 em,
b) wyłożenie geowłókniny o odpowiedniej grubości w kolorze brązowym (pod
kompozycje iglaste - ul. Odrodzenia 11-13) oraz wysypanie warstwą kory
przekompostowanej (odczyn obojętny), średniozmielonej o grubości 5 cm pod w/w
kompozycje oraz pod żywopłoty,
c) zastosowanie eko bordu oddzielającego krzewy od trawników o min. wysokości 10
em i sposobie montażu zgodnie z zaleceniami producenta, gdzie górna krawędź
listwy nie powinna wystawać więcej niż 4 cm powyżej rozdzielanych powierzchni.
8. Elementy małej architektury: montaż ławek parkowych za pomocą śrub lub kotw do
fundamentu betonowego lub w sposób zalecany przez producenta.
9. Wymiana drzew/krzewów, które nie podjęły wegetacji lub obumarły w trakcie 12
miesięcy od bezusterkowego odbioru.

Dokument nr: WŚiZ.7021.225.2019.ES

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia
23.09.2019 r. do godz. 12:00 na adres: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta
Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; fax: 56/611 87 89; e-mail:
zapytaniaofertowe.wsiz@um.torun.pl

Wymagania:
Kryteria oceny złożonych ofert: cena -100%.
Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu prac (z ostatnich 3 łat)
oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie
wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną
karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych
przez Gminę Miasta Toruń.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie~prawo do
rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za
jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Ewy Sypniewskiej - (0-56) 611 87 59.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.