Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa modernizacji kontenera do przechowywania zapory przeciwolejowej

Przedmiot:

Usługa modernizacji kontenera do przechowywania zapory przeciwolejowej

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
powiat: Szczecin
790298123
k.laszczyk@am.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania (opis przedmiotu zamówienia): Akademia Morska w Szczecinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę modernizacji kontenera do przechowywania zapory przeciwolejowej w postaci doposażenia kontenera w system wentylacji mechanicznej wraz z systemem odwodnienia w ramach realizacji projektu SBOIL ,,South Baltic Oil Spill Response through clean-up with Biogenic Oil Binders" współfinansowanego ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2010 wg poniższej specyfikacji.

Specyfikacja:
1. Opracowanie projektu i wykonanie instalacji wentylacyjnej w kontenerze zapewniającej:
a. skuteczną cyrkulację powietrza w przestrzeni magazynowej z zaporą przeciwolejową;
b. wymianę powietrza w formie wymuszonej (po włączeniu zasilania) i grawitacyjnej (po odłączeniu zasilania);
c. możliwość podłączania do instalacji elektrycznej o napięciu 230V lub 400V.
2. Opracowanie projektu i wykonanie instalacji odwodnienia w kontenerze zapewniającej:
a. skuteczne odwodnienie na zewnątrz przestrzeni magazynowej z zaporą przeciwolejową;
b. bezobsługową pracę instalacji (wykonanej z materiałów wodoodpornych, bez konieczności jej okresowego serwisowania).

Składanie ofert:
Oferta powinna być dostarczona na piśmie lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.laszczyk@am.szczecin.pl, do dnia 23.09.2019 do godz. 12:00.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji: 14 dni od dnia wyboru oferty przez Zamawiającego.

Wymagania:
4. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Akademii wraz z zatwierdzonym protokołem odbiorczym bez zastrzeżeń.
5. Opis przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać:
1. Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres).
2. Cenę brutto/netto za przedmiot zamówienia.
3. Pieczęć i podpis osób upoważnionych.
4. Datę sporządzenia.
7. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena brutto 100%.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
b) Zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania cenowego,
c) Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
d) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzieli p. Rafał Gralak, pod numerem telefonu 790298123 oraz adresem email: r.gralak@am.szczecin.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.