Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w dwóch budynkach

Przedmiot:

Serwis urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w dwóch budynkach

Data zamieszczenia: 2019-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Karolkowa 30
01-207 Warszawa
powiat: Warszawa
(22) 376-76-76 fax. (22) 376-71-71
marcin.swiatlowski@kowr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w dwóch budynkach Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie:
1) budynek administracyjny OT przy ul. Głowackiego 6 - 116 klimatyzatorów,
2) budynek archiwum przy ul. Bałtyckiej 63-2 klimatyzatory.
Zakres usług serwisowych i konserwacyjnych musi obejmować wykonanie następujących
czynności we wszystkich urządzeniach:
a) kontrolę podstawowych parametrów pracy urządzenia,
b) kontrolę stanu zabrudzeń i zużycia filtrów,
c) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę
filtrów na nowe,
d) czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu
sprężonego powietrza,
e) kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego,
f) sprawdzenie drożności instalacji i czyszczenie toru skroplin,
g) kontrolę pracy urządzeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na podwyższony poziom hałasu
lub brak uzyskiwania normatywnych parametrów pracy,
i) wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji,
j) kontrolę pracy i przetestowani układu sterowania,
k) kontrolę i regulację parametrów pracy oraz przepływu powietrza przez urządzenie,
I) sporządzenie opinii i wniosków dla zamawiającego o stanie technicznym urządzeń
(prowadzenie księgi technicznej klimatyzatorów),
ł) sporządzenie orzeczeń i protokołów kasacyjnych urządzeń wycofanych z użytkowania.

Składanie ofert:
do 20.09.2019 do godz. 10:00 na adres: marcin.swiatlowski@kowr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym
w formularzu oferty, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwie usługi
polegające na konserwacji systemów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych o wartości nie
mniejszej niż 7 500 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca
musi wypełnić wykaz wykonanych usług, który znajduje się w pkt, 4 formularza ofertowego
oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przesłać ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać:
a) czytelny podpis Oferenta wraz z datą sporządzenia oferty oraz pieczątką firmową,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP (dla podmiotów polskich).
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej.

Uwagi:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 30 000,00 euro
I. ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6,
10-448 Olsztyn, tel. sekretariat: (89) 52-48-801, 52-48-806, fax: (89) 52-48-802, 52-48-807

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.