Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu informatycznego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu informatycznego

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 583486152, Faks: +48 583472445
logistyka@eti.pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, ilości zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu klasyfikacji CPV:48820000-2 Serwery, 30237280-5 Akcesoria zasilające , 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Na przedmiot zamówienia składa się: 1) serwer obliczeniowy, 2) system podtrzymywania zasilania (UPS), 3)oprogramowanie dla serwera, 4) roczne kompletne wsparcie i obsługa serwisowa dla serwera.

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, ilości zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu klasyfikacji CPV:48820000-2 Serwery, 30237280-5 Akcesoria zasilające , 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Na przedmiot zamówienia składa się: 1) serwer obliczeniowy, 2) system podtrzymywania zasilania (UPS), 3)oprogramowanie dla serwera, 4) roczne kompletne wsparcie i obsługa serwisowa dla serwera.

Dokument nr: CRZP/231/009/D/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233Gdańsk,POLSKA, Budynek A (nr 41), I piętro, pok. 116

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:przetarg nieograniczony. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 11 000,00 PLN (jedenaście tysięcy 00/100 złotych).

Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej.Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kontakt:
Osoba do kontaktów: Olga Warszewska, Bogusława Litwińska
Tel.: +48 583486152
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Faks: +48 583472445

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.