Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
4144z ostatnich 7 dni
15360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów wykończeniowych na wykonanie kontenerów

Przedmiot:

Dostawa materiałów wykończeniowych na wykonanie kontenerów

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Sinevia Sp. z o.o
ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
Tel.: +48 221012100-174, Faks: +48 221012100
beata.zasun@sinevia.pl
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SVA/J/4620-82/2019: Dostawa materiałów wykończeniowych na wykonanie kontenerów wg zestawienia wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na ZPP Ślusarnię KZB Jarosław.

Numer referencyjny: SVA/J/4620-82/2019
II.1.2)Główny kod CPV
44100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wykończeniowych na wykonanie kontenerów wg zestawienia wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na ZPP Ślusarnię KZB Jarosław.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KZB Jarosław, ul. 3-go Maja 80D, 37-500 Jarosław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wykończeniowych na wykonanie kontenerów

Wg zestawienia wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na ZPP Ślusarnię KZB Jarosław.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta

O materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Miejsce dostawy: KZB Jarosław, ul. 3-go Maja 80D, 37-500 Jarosław.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44100000

Dokument nr: 442722-2019, SVA/J/4620-82/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

AMW SINEVIA Sp. z o. o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 - w pokoju nr 213A.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amwsinevia.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KZB Jarosław, ul. 3-go Maja 80D, 37-500 Jarosław

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zasuń
Tel.: +48 221012100-174
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Faks: +48 221012100
Kod NUTS: PL9

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.