Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
14012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz
powiat: piski
tel. 87 424 12 45
adrian.majkrzak@pisz.home.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23,179/36, 261 obręb Kocioł Duży", prowadzonego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w niżej wymienionej specjalności do kierowania robotami budowlanymi.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23,179/36, 261 obręb Kocioł Duży" w specjalności drogowej.
Szczegółowy zakres zadań został określony we wzorze umowy będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
Nadzór inwestorski obejmuje nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w. ustawy;

Dokument nr: GKI.7013.10.2019

Specyfikacja:
2) dokumentacją projektową i przetargową zamieszczoną na stronie Zamawiającego
http://bip.plsz.hi.pl/index.php?wiad=20238;

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w punkcie przyjęć interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: adrian.majkrzak@pisz.home.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2019 r. do
godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2019r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczą potencjału kadrowego Wykonawcy.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący potencjału kadrowego, jeżeli wraz z ofertą dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z kopiami ich uprawnień budowlanych, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiadać będzie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczające będzie wykazanie, że łącznie spełniają podany wyżej wymóg. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.
V. Postanowienia końcowe:
W ofercie należy podać cenę netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.
W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.
Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy.
Gwarancja jakości: zgodnie ze wzorem umowy.
Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy.

Uwagi:
III. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto

Kontakt:
Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Pan Adrian Majkrzak, tel. 87 424 12 45,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.