Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń warsztatowych i sprzętu magazynowego

Przedmiot:

Dostawa urządzeń warsztatowych i sprzętu magazynowego

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261847581, faks 261847577
ozgst.zampub@ron.mil.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/140418
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa urządzeń warsztatowych i sprzętu magazynowego dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń warsztatowych i sprzętu magazynowego dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 6 (sześć) części: I część zamówienia - dostawa wraz z montażem podnośników dwukolumnowych do pojazdów ciężarowych, II część zamówienia - dostawa wraz z rozruchem stacji do obsługiwania klimatyzacji na czynnik R1234YF/134R, III część zamówienia - dostawa wraz z rozruchem stacji do obsługi klimatyzacji na czynnik R-134a, IV część zamówienia - dostawa wraz z rozruchem szlifierki magnetycznej, V część zamówienia - dostawa wraz z rozruchem automatycznej stacji do obsługi klimatyzacji, VI część zamówienia - dostawa sprzętu magazynowego dla Służby Mundurowej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 43800000-1, 39000000-2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2, 2.1 oraz nr 1.1. do 1.6 i w załączniku nr 5.1., 5.2. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy). Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać ,,produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych ZAMAWIAJĄCY rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SIWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

Część nr: 1 Nazwa: dostawa wraz z montażem podnośników dwukolumnowych do pojazdów ciężarowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 oraz nr 1.1 i w załączniku nr 5.1. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: dla części I : maksymalnie 15 dni (roboczych) od dnia podpisania umowy nie później jednak niż w terminie do dnia 29.11.2019 r. Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 15 dni /roboczych/, a minimalny 5 dni (roboczych) licząc od dnia podpisania umowy.

Część nr: 2 Nazwa: dostawa wraz z rozruchem stacji do obsługiwania klimatyzacji na czynnik R1234YF/134R
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 oraz nr 1.2. i w załączniku nr 5.1., 5.2. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: dla części I, II : maksymalnie 15 dni (roboczych) od dnia podpisania umowy nie później jednak niż w terminie do dnia 29.11.2019 r. Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 15 dni /roboczych/, a minimalny 5 dni (roboczych) licząc od dnia podpisania umowy.

Część nr: 3 Nazwa: dostawa wraz z rozruchem stacji do obsługiwania klimatyzacji na czynnik R-134a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 oraz nr 1.3 i w załączniku nr 5.1., 5.2. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: dla części III: maksymalnie 15 dni (roboczych) od dnia podpisania umowy nie później jednak niż w terminie do dnia 29.11.2019 r. Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 15 dni /roboczych/, a minimalny 5 dni (roboczych) licząc od dnia podpisania umowy.

Część nr: 4 Nazwa: dostawa wraz z rozruchem szlifierki magnetycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 oraz nr 1.4 i w załączniku nr 5.1.do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: dla części IV: maksymalnie 15 dni (roboczych) od dnia podpisania umowy nie później jednak niż w terminie do dnia 29.11.2019 r. Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 15 dni /roboczych/, a minimalny 5 dni (roboczych) licząc od dnia podpisania umowy.

Część nr: 5 Nazwa: dostawa wraz z rozruchem automatycznej stacji do obsługi klimatyzacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2, 2.1 oraz nr 1.5. i w załączniku nr 5.1.do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: dla części V: maksymalnie 15 dni (roboczych) od dnia podpisania umowy nie później jednak niż w terminie do dnia 29.11.2019 r. Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 15 dni /roboczych/, a minimalny 5 dni (roboczych) licząc od dnia podpisania umowy.

Część nr: 6 Nazwa: dostawa sprzętu magazynowego dla służby mundurowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2.1 oraz nr 1.6 i w załączniku nr 5.2. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa oraz Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
czas realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: dla części VI: od dnia podpisania umowy w terminie do 30 dni (roboczych). Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 30 dni /roboczych/ a minimalny 5 dni (roboczych) licząc od dnia podpisania umowy.

CPV: 43800000-1

Dokument nr: 600280-N-2019, Sprawa nr: 56/2019/PN/CZOŁG.SAM./M

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.ozgst.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak inny sposób: pisemnie w języku polskim
Adres:
Kancelaria Jednostki, ul. Żwirki i Wigury 9/13 00-909 Warszawa od 7.30 - 15.30 poniedziałek - piątek

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby WYKONAWCA posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: Część I - 292 000,00 zł brutto, Część II - 58 000,00 zł brutto, Część III - 24 000,00 zł brutto, Część IV - 27 000,00 zł brutto, Część V - 14 000,00 zł brutto, Część VI - nie jest wymagane. Jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, ZAMAWIAJĄCY, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby WYKONAWCA w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie WYKONAWCY. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy powinna być nie mniejsza niż: Część I - 292 000,00 zł brutto, Część II - 58 000,00 zł brutto, Część III - 23 000,00 zł brutto, Część IV - 26 000,00 zł brutto, Część V - 14 000,00 zł brutto, Część VI - nie jest wymagane. Jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien zsumować wyżej wymienione wartości dla tych części i na łączną kwotę przedstawić 1 dostawę o wartości równej sumie części (zadań) na które składana jest oferta. Przykładowo: 1) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I wykaz powinien przedstawiać 1 dostawę o wartości minimum 292 000,00 zł; 2) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I i II wykaz powinien przedstawiać 1 dostawę o wartości minimum 350 000,00 zł; 3) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część II i III wykaz powinien przedstawiać 1 dostawę o wartości minimum 81 000,00 zł; 4) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na wszystkie części od I do V wykaz powinien przedstawiać 1 usługę o wartości minimum 413 000,00 zł; W przypadku składania oferty na inne części mają zastosowanie zapisy wskazane powyżej. W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania o zamówieniu. Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału. Za dostawy tego samego rodzaju Zamawiający uzna dostawy wykonania przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, 2) informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej WYKONAWCA, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej WYKONAWCA może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym WYKONAWCĄ nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3.2 pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.2 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania tej osoby. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. ZAMAWIAJĄCY uzna, że WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez WYKONAWCĘ oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy WYKONAWCA wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp należy przedłożyć: (dotyczy części I, II, III, IV, V) 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie WYKONAWCY; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika (lidera konsorcjum) powinno jednoznacznie wskazywać pełnomocnika, określać zakres pełnomocnictwa oraz termin jego ważności a także precyzować postępowanie, do którego się odnosi. Musi też wskazywać wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich. Jeżeli oferta WYKONAWCÓW została wybrana, ZAMAWIAJĄCY może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych WYKONAWCÓW. Jeżeli oferta podpisana jest przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do złożenia oferty (należy przez to rozumieć osobę umocowaną prawnie do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY) Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto (część I,II,III,IV,V) 60,00
termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00
cena brutto (część VI) 60,00
czas realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.