Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
14012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji oraz opraw oświetleniowych

Przedmiot:

Wymiana instalacji oraz opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2019-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim
ul. Matejki 3B
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
505 149 356
smkr.o@wp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest
Wymiana instalacji oraz opraw oświetleniowych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1- Wymiana instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na klatkach schodowych budynku.
Oprawy oświetleniowe LED'owe z czujnikami ruchu i zmierzchu ,,VOLTEA". Dotyczy klatek schodowych budynku
ul. J. Matejki 3-3A w Krośnie Odrzańskim
2- Wymiana instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na korytarzach piwnic.
Oprawy oświetleniowe LED'owe z czujnikami ruchu ,,VOLTEA". Dotyczy korytarzy piwnic budynku
ul. J. Matejki 3-3A w Krośnie Odrzańskim
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smkro.pl

Dokument nr: 13/2019

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 7.10.2019 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem www.smkro.pl

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: smkr.o@wp.pl, poczty,
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim; ul. Matejki 3B; 66-600 Krosno Odrzańskie
do dnia 4.10.2019 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: październik/listopad2019. r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
-
V. WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZENIA NA POCZET WYKONANIA UMOWY
1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania prac, zamawiający ustala wadium w wysokości
..............-............zł na okres.............-.........
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - cena
2 - termin wykonania
3- opinia o oferencie na rynku

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 505 149 356
oraz adresem email: smkr.o@wp.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.