Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

Przedmiot:

Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku
ul. Toruńska 146
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
Tel.: +48 542301700, Faks: +48 542301701
przetargi@mpwik.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

Numer referencyjny: 281.67.2019
II.1.2)Główny kod CPV
42997100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej składającego się z pojazdu inspekcyjnego wyposażonego w fabrycznie nowy kompletny zestaw do inspekcji TV.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - pojazdu inspekcyjnego, o parametrach technicznych spełniających wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którego skład wchodzi fabrycznie nowy kompletny zestaw do inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową do inspekcji przewodów kanalizacyjnych, wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-archiwizującą), fabrycznie nowy samochód oraz zabudowa wnętrza samochodu, wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III dokumentacji przetargowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0142/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42997100

Dokument nr: 451306-2019, 281.67.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Toruńska 146 we Włocławku - sala nr 13 o godzinie 11:05 za pomocą platformy zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2019

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku
ul. Toruńska 146
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Małkiewicz
Tel.: +48 542301700
E-mail: przetargi@mpwik.wloclawek.pl
Faks: +48 542301701
Kod NUTS: PL619

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.