Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-09-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
ul. Skowieszyńska 51
24-100 Puławy
powiat: puławski
Tel.: +48 814586298
dorota.mieczkowska@zdm.pulawy.pl
https://pulawy.ezamawiajacy.pl/pn/pulawy/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz tablic świetlnych informacji komunikacji miejskiej na terenie miasta Puławy.

Numer referencyjny: ZDM.421.12.2019.DM
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca następujący zakres:

1. 173 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C12b, w tym:

-- 142 punkty oświetlenia ulicznego,

-- 1 punkt sygnalizacji świetlnej,

-- 30 punktów tablic informacji komunikacji miejskiej.

2. 15 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C11, obejmujących:

-- sygnalizację świetlną,

-- zasilanie fontanny,

-- tablice świetlne informacji komunikacji miejskiej,

-- złącze - zasilanie imprez masowych.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 3 829 615 kWh (+/-20 %), w tym energia rozliczana:
-całodobowa:

-- w grupie taryfowej C11 53 389 kWh
-w grupie taryfowej C12b:

-- strefa 1 dzienna 1 312 574 kWh

-- strefa 2 nocna 2 463 652 kWh

Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 2 482 kW.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Puławy

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca następujący zakres:

1. 173 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C12b, w tym:

-- 142 punkty oświetlenia ulicznego,

-- 1 punkt sygnalizacji świetlnej,

-- 30 punktów tablic informacji komunikacji miejskiej.

2. 15 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C11, obejmujących:

-- sygnalizację świetlną,

-- zasilanie fontanny,

-- tablice świetlne informacji komunikacji miejskiej,

-- złącze - zasilanie imprez masowych.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 3 829 615 kWh (+/-20 %), w tym energia rozliczana:
-całodobowa:

-- w grupie taryfowej C11 53 389 kWh
-w grupie taryfowej C12b:

-- strefa 1 dzienna 1 312 574 kWh

-- strefa 2 nocna 2 463 652 kWh

Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 2 482 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 - ustawy Pzp w zakresie dostawy energii elektrycznej do nowo powstałych obiektów oświetlenia, do szacowanej ilości nie większej niż 200 000 kWh.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09310000

Dokument nr: 456831-2019, ZDM.421.12.2019.DM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pulawy.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Puławy

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
ul. Skowieszyńska 51
Puławy
24-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Mieczkowska
Tel.: +48 814586298
E-mail: dorota.mieczkowska@zdm.pulawy.pl
Kod NUTS: PL815

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.