Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
388z dziś
3937z ostatnich 7 dni
15153z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618846475
andzelika.witczak@operator.enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej

Numer referencyjny: RPUZ/P/0597/2019/DN/NU
II.1.2)Główny kod CPV
38551000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy stanowi magazyn centralny w Maszewie przy ul. Leśnej 9 (magazyn Enea Pomiary Sp. z o.o.)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.). Szczegóły znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 85 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Wytrzymałość izolacji / Waga: 5 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 4.11.2019 r. do godziny 09:00. Natomiast próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek ,,I" pokój nr 2 (kancelaria) w terminie do dnia 4.11.2019 r. do godziny 09:00. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

CPV: 38551000

Dokument nr: 460809-2019, RPUZ/P/0597/2019/DN/NU

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, Budynek I, pokój nr 13.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy stanowi magazyn centralny w Maszewie przy ul. Leśnej 9 (magazyn Enea Pomiary Sp. z o.o.)

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
Tel.: +48 618846475
E-mail: andzelika.witczak@operator.enea.pl
Kod NUTS: PL4

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.