Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zbiornika

Przedmiot:

Dostawa zbiornika

Data zamieszczenia: 2019-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224, Polska
powiat: Warszawa
tel.: 22 106 42 34
maria.spiewak@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: 01-224, Polska
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa zbiornika na lokalizację otworu Gilowice-3K

Dokument nr: NP/PGNG/19/3001/GE/GE

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
25.10.2019 11:30
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6, sala konferencyjna nr 030

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
25.10.2019 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 160 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia
Polska

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu.
2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - wykonują), co najmniej jedną dostawę zbiornika(ów) stalowego(ych) na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł netto.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Termin związania z ofertą
60 dni

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Maria Śpiewak
maria.spiewak@pgnig.pl
tel.: 22 106 42 34

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.