Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup rozdzielnic stycznikowych dla wentylatorów dołowych

Przedmiot:

Zakup rozdzielnic stycznikowych dla wentylatorów dołowych

Data zamieszczenia: 2019-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach
Kaźmierzów
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 748 18 37
michal.konarski@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440667
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup rozdzielnic stycznikowych dla wentylatorów dołowych
Opis postępowania Przedmiotem postępowania jest Zakup i dostawa rozdzielnic stycznikowych do zasilania wentylatorów o mocy do 55kW w sieci 500/1000V AC.
Rozdzielnica 2-odpływowa 21szt.
Rozdzielnica 1-odpływowa 23szt.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGKP/DF/19/71023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440667
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-10-22 14:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-18 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440667

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
b) posiadają niezbędną wiedzę i dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 pkt 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
2. Przedstawią referencje ze zrealizowanych z ostatnich 3 lat co najmniej 1 dostawy rozdzielnic elektrycznych lub urządzeń o podobnym działaniu dla zakładów górniczych.
Postanowienia umowy/ zlecenia
1. Wynagrodzenie i Warunki Płatności:
- Wartość ryczałtowa za całość zadania, rozliczana etapowo.
- Rozliczenie na podstawie harmonogramu dostaw.
2. Odbiór robót:
- Protokoły dostawy urządzeń na magazyn inwestycyjny.
3. Płatność:
- płatność 60 dni od chwili otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
4. miejsce wykonywania usługi:
- w siedzibie Wykonawcy
- poza ruchem zakładu górniczego
- Wykonawca nie musi posiadać osoby z zatwierdzeniami dozoru ruchu zakładu górniczego
- Miejsce dostawy: loco Magazyn Inwestycyjny - O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice"
5. Wymagany okres gwarancji:
- Gwarancja nie krótsza niż okres rękojmi.
6. Pozostałe wymagania zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym oraz wymaganiami obowiązującymi w O/ZG "Polkowice-Sieroszowice".
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Michał
Nazwisko: Konarski
Miejscowość: Polkowice Kaźmierzów
Kod pocztowy: 59-101
Email: michal.konarski@kghm.com
Telefon: 748 18 37

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.