Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa woliery hodowlanej głuszca

Przedmiot:

Budowa woliery hodowlanej głuszca

Data zamieszczenia: 2019-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
ul. Głęboki Bród 4
16-506 Giby
powiat: sejneński
tel. 087 5165203, faks 087 5165203
glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Giby
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa woliery hodowlanej głuszca w ramach rozbudowy leśniczówki, gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie, nr geod. dz. 458/2 i 511 - obręb ewidencyjny Frącki
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa woliery hodowlanej głuszca w ramach rozbudowy leśniczówki, zlokalizowanej w leśnictwie Chylinki, gmina Giby, nr geod. dz. 458/2 i 511 - obręb ewidencyjny Frącki, obejmująca: a) budynek socjalno-gospodarczy, b) woliera edukacyjna z wybiegiem, c) woliera hodowlana ze śluzą i wybiegiem, d) indywidualna oczyszczalnia ścieków, e) zewnętrzne instalacje infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, c.o., energetyczna, teletechniczna, f) ogrodzenia wewnętrzne wolier i terenu, g) utwardzone dojazdy, dojścia i miejsca postojowe, h) woliera sezonowa rozbieralna - 11 boksy, i) woliera sanitarna rozbieralna - 3 boksy. 2. Podstawowe parametry techniczne budynku socjalno-gospodarczego: a) powierzchnia zabudowy: 102,89 m2, b) powierzchnia całkowita: 302,41 m2, c) powierzchnia użytkowa budynku: 230,25 m2, d) kubatura budynku: 888,70 m3, e) ilość kondygnacji nadziemnych: 1 + poddasze użytkowe, f) ilość kondygnacji podziemnych: 1. 3. Podstawowe parametry techniczne woliery edukacyjnej z wybiegiem: a) powierzchnia zabudowy: 126,35 m2, b) powierzchnia całkowita: 126,35 m2, c) powierzchnia użytkowa budynku: 104,22 m2, d) kubatura budynku: 703,80 m3, e) ilość kondygnacji nadziemnych: 1 f) powierzchnia wybiegu 191,43 m2, 4. Podstawowe parametry techniczne woliery hodowlanej z wybiegiem: a) powierzchnia zabudowy: 264,74 m2, b) powierzchnia całkowita: 264,74 m2, c) powierzchnia użytkowa budynku: 208,55 m2, d) kubatura budynku: 1474,60 m3, e) ilość kondygnacji nadziemnych: 1 f) powierzchnia wybiegu ze śluzą 957,69 m2, 5. Prace w zakresie robót budowlanych, dotyczące przedmiotowego zamówienia, realizowane będą w oparciu o niżej wymienione dokumenty będące integralną częścią SIWZ, tj.: 1) Dokumentacja projektowa, opracowana przez firmę Pana Tomasza Zaforymskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ,,Studio Projektowe ,,MODUS" Tomasz Zaforymski" z siedzibą w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 140, 16-400 Suwałki, składającą się z następujących opracowań: a) Projekt Budowlany na budowę woliery hodowlanej głuszca w ramach rozbudowy leśniczówki obejmujący: - budynek socjalno-gospodarczy - woliera edukacyjna - woliera hodowlana - zewnętrzne instalacje infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, c.o., energetyczna, teletechniczna - ogrodzenia wewnętrzne wolier i terenu - utwardzone dojazdy, dojścia i miejsca postojowe - indywidualna oczyszczalnia ścieków - woliera sezonowa rozbieralna - 11 boksy - woliera sanitarna rozbieralna - 3 boksy Adres inwestycji: Leśniczówka Chylinki, gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie, nr geod. dz. 458/2, 511 - obręb ewidencyjny Frącki. Inwestor: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby: I. Załączniki formalne: 1. Strona tytułowa 2. Zespół autorski i zespół sprawdzający. 3. Spis zawartości. 4. Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. 5. Uprawnienia i zaświadczenia projektantów. 6. Decyzja o warunkach zabudowy. 7. Informacja BIOZ. 8. Warunki geotechniczne gruntu. 9. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach. II. Projekt budowlany: 1. Projekt zagospodarowania terenu: a) architektura: - opis techniczny - analiza techniczna elementów konstrukcyjnych wolier - rys. nr A/U - projekt zagospodarowania terenu - rys. nr O/1.1 - ogrodzenie zewnętrzne - plan sytuacyjny - rys. O/1.2 - ogrodzenie zewnętrzne - schemat bramy, bramki i panelu 2. Budynek socjalno-gospodarczy: a) architektura: - opis techniczny + charakterystyka energetyczna - rys. nr A/1 - rzut ław fundamentowych - rys. nr A/2 - rzut piwnic - rys. nr A/3 - rzut parteru - rys. nr A/4 - rzut poddasza - rys. nr A/5 - rzut więźby dachowej - rys. nr A/6 - rzut dachu - rys. nr A/7.1 - przekrój pionowy A-A - rys. nr A/7.2 - przekrój pionowy B-B - rys. nr A/8.1 - elewacje - rys. nr A/8.2 - wizualizacje kolorystyczne elewacji - rys. nr A/9.1 - wykaz okien i drzwi - rys. nr A/9.2 - fundament agregatu b) konstrukcja - opis techniczny - rys. nr K/1 - rysunek szalunkowy stropu piwnic, - rys. nr K/2 - zbrojenie - siatka dolna stropu piwnic, - rys. nr K/3 - zbrojenie - siatka dolna stropu piwnic, - rys. nr K/4 - elementy monolityczne ścian piwnic c) instalacje sanitarne - opis techniczny - rys nr Swk/1 - rzut piwnic - inst. wod.-kan. - rys nr Swk/2 - rzut parteru - inst. wod.-kan. - rys nr Swk/3 - rzut poddasza - inst. wod.-kan. - rys nr Swk/4 - rozwinięcie instalacji wod.-kan. - rys nr Sco/1 - rzut piwnic - instalacja c.o. - rys. nr Sco/2 - rzut parteru - instalacja c.o. - rys. nr Sco/3 - rzut poddasza - instalacja c.o. - rys nr Sco/4 - rozwinięcie instalacji c.o. - rys. nr Sco/5 - schemat technologiczny kotłowni olejowej - rys. nr Sw/1 - rzut parteru instalacja wentylacji i klimatyzacji - rys. nr Sw/2 - rzut poddasza instalacja wentylacji - karty katalogowe urządzenia do przetłaczania ścieków d) instalacje elektryczne (Uwaga projekt instalacji elektrycznych zawiera opracowanie wszystkich obiektów + zagospodarowanie terenu) -opis techniczny - rys. nr E1- projekt zagospodarowania terenu przyłącza kablowe, agregat prądotwórczy ? Budynek zaplecza socjalno-gospodarczego (nr 6) - rys. nr E2 - Schemat zasilania, schemat rozdzielni RG - rys. nr E3 - Rzut piwnic - Instalacje elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne - rys. nr E4 - Rzut parteru - Instalacje elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne - rys. nr E5 - Rzut poddasza - Instalacje elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne - rys. nr E6 - Rzut dachu - Instalacja odgromowa ? Woliera hodowlana (nr 5) - rys. nr E7 - Schemat RE - rys. nr E8 - Rzut parteru - Instalacje elektryczne - rys. nr E9 - Rzut dachu - Instalacja odgromowa ? Woliera edukacyjna (nr 4) - rys. nr E10 - Schemat RE - rys. nr E11 - Rzut parteru - Instalacje elektryczne - rys. nr E12 - Rzut dachu - Instalacja odgromowa ? Woliera hodowlana istniejąca (nr 3) - rys. nr E13 - Schemat złącza kablowego zintegrowanego z wył. p.poż. e/ instalacje teletechniczne -opis techniczny - rys. nr SG1 - rzut parteru - rys. nr SG2 - rzut poddasza - rys. nr SG3 - schemat połączeń - rys. nr SG4 - schemat połączeń PZT 3. Budynek woliery edukacyjnej: a) architektura - opis techniczny + charakterystyka energetyczna - rys. nr A/1 - rzut fundamentów - rys. nr A/2 - rzut parteru - rys. nr A/3 - rzut więźby dachowej - rys. nr A/4 - rzut dachu - rys. nr A/5.1 - przekrój pionowy A-A - rys. nr A/5.2 - przekrój pionowy B-B - rys. nr A/6.1 - elewacje - rys. nr A/6.2 - elewacje - rys. nr A/6.3 - wizualizacje kolorystyczne elewacji - rys. nr A/7 - pomieszczenie wc dla osób niepełnosprawnych - rys. nr A/8.1 - podjazd dla niepełnosprawnych - rys. nr A/8.1 - podjazd dla niepełnosprawnych - rys. nr A/8.1 - podjazd dla niepełnosprawnych - rys. nr A/9 - wykaz stolarki - rys. nr A/10 - schemat detalu żaluzji wentylacyjnej - rys. nr A/11 - schemat detalu drzwi wejścia do kojców hodowlanych oraz otworu wyjściowego dla ptaków - rys. nr A/12.1 - plan sytuacyjny wybiegu woliery edukacyjnej - rys. nr A/12.2 - schemat detalu ogrodzenia woliery edukacyjnej - rys. nr A/12.3 - ogrodzenie woliery edukacyjnej b) konstrukcja - opis techniczny c) instalacje sanitarne - opis techniczny - rys nr Swk/1 - rzut parteru - inst. wod.-kan.. - rys nr Swk/2 - rozwinięcie instalacji wod.-kan.. - rys nr Sco/1 - rzut parteru - instalacja c.o. - rys. nr Sco/2 - rozwinięcie instalacji c.o. - rys. nr Sw/1 - rzut parteru - instalacja wentylacji i klimatyzacji d) instalacje elektryczne -opis i rysunki zawarte są w części instalacji elektrycznej budynku socjalno-gospodarczego e) instalacje teletechniczne - opis techniczny - rys. nr WE1 - rzut parteru - rys. nr WE2 - schemat połączeń 4. Budynek woliery hodowlanej: a) architektura - opis techniczny - rys. nr A/1 - rzut fundamentów - rys. nr A/2 - rzut parteru - rys. nr A/3 - rzut więźby dachowej - rys. nr A/4 - rzut dachu - rys. nr A/5.1 - przekrój pionowy A-A - rys. nr A/5.2 - przekrój pionowy B-B - rys. nr A/6.1 - elewacje - rys. nr A/6.2 - elewacje - rys. nr A/6.3 - wizualizacje kolorystyczne elewacji - rys. nr A/7 - wykaz stolarki - rys. nr A/8 - schemat detalu żaluzji wentylacyjnej - rys. nr A/9 - schemat detalu drzwi wejścia do kojców hodowlanych oraz otworu wyjściowego dla ptaków - rys. nr A/10.1 - schemat detalu woliery sanitarnej - rys. nr A/10.2 - schemat detalu woliery sanitarnej - rys. nr A/11.1 - plan sytuacyjny wybiegu woliery hodowlanej - rys. nr A/11.2 - schemat detalu ogrodzenia wybiegu woliery hodowlanej - rys. nr A/11.3 - ogrodzenie wybiegu woliery hodowlanej b) konstrukcje: - opis techniczny c) instalacje sanitarne - opis techniczny - rys. nr Swk/1 - rzut parteru - rys. nr Swk/2 - rozwinięcie instalacji nawadniającej d) instalacje elektryczne -opis i rysunki zawarte są w części instalacji elektrycznej budynku socjalno-gospodarczego e) instalacje teletechniczne - opis techniczny - rys. nr WH1 - rzut parteru - rys. nr WH2 - schemat połączeń 5. Zewnętrzne instalacje sanitarne: - opis techniczny - rys. nr S/1 - projekt zagospodarowania terenu - rys. nr S/2 - profile wodociągowe - rys. nr S/3 - profile kanalizacji sanitarnej - rys. nr S/4 - studzienka kanalizacyjna dn 425 - rys. nr S/4a - studzienka kanalizacyjna dn 1000 - rys. nr S/5 - schemat studni wodociągowej - rys. nr S/6 - ułożenie rur c.o., cwu, i cyrkul. w wykopie 6. Projekt instalacji indywidualnej oczyszczalni ścieków: a) część opisowa - opis zagospodarowania terenu - opis techniczny - oświadczenie projektanta i sprawdzającego - uprawnienia projektowe i zaświadczenia PIIB b) część graficzna - rys. nr S/1- projekt zagospodarowania terenu indywidualnej oczyszczalni ścieków - rys. nr S/2- profil kanalizacji sanitarnej - rys. nr S/3- schemat odprowadzenia ścieków do gruntu - rys. nr S/4- szczegóły montażowe i posadowienia zbiornika oczyszczalni - rys. nr S/5- studzienka kanalizacyjna ? 425 PVC - rys. nr S/6- studzienka kanalizacyjna ? 1000 betonowa - rys. nr S/7- rysunek oczyszczalni c) informacja BIOZ 7. Woliera sanitarna: - rys. nr A/1- w - schemat ustawienia elementów woliery sanitarnej. 8. Woliera sezonowa: - rys. nr A/2-w - schemat ustawienia elementów woliery sezonowej. b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: - T3.1 branża roboty budowlane - T3.2 branża instalacje sanitarne - T3.3 branża instalacje elektryczne - T3.4 branża instalacje teletechniczne c) Przedmiary robót: - T4.1 branża roboty budowlane - T4.2 branża instalacje sanitarne - przyłącza wodno-kanalizacyjne, cieplne i indywidualna oczyszczalnia ścieków - T4.2 branża instalacje sanitarne - instalacje wod-kan i instalacja nawadniania - T4.2 branża instalacje sanitarne - instalacja centralnego ogrzewania w budynku nr 6 i nr 4 - T4.2 branża instalacje sanitarne - budowa kotłowni olejowej - T4.2 branża instalacje sanitarne - instalacje klimatyzacji i wentylacji w bud. nr 6 i nr 4 - T4.3 branża instalacje elektryczne - T4.4 branża instalacje teletechniczne - budowa kanalizacji i kabli światłowodowych - T4.4 branża instalacje teletechniczne - system monitoringu IP woliery edukacyjnej - T4.4 branża instalacje teletechniczne - system monitoringu IP woliery hodowlanej 2) Opracowania uzupełniające i inne dokumenty: a) decyzja dotycząca pozwolenia na budowę - Decyzja Starosty Sejneńskiego NR 104/2018 z dnia 02.08.2018 r., nr rejestru AB.6740.104.2018, która stała się ostateczna dnia 17.08.2018 r., b) decyzja Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.11.2018 r., znak sprawy: BI.ZUZ.1.421.5.24.2018.ZW, która uprawomocniła się z dniem 17.11.2018 r. dotycząca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków do urządzenia wodnego (drenażu rozsączającego) zlokalizowanego na działce nr 511, obręb Frącki, gmina Giby, c) decyzja Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.11.2018 r., znak sprawy: BI.ZUZ.1.421.5.24.2018.ZW, która uprawomocniła się z dniem 17.11.2018 r. dotycząca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 511, obręb Frącki, gmina Giby służącego do odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni

CPV: 45200000-9,45231400-9,45232400-6,45232400-6,45310000-3,45311000-0,45317000-2,45330000-9,45331000-6,45233220-7,45332400-7

Dokument nr: 598251-N-2019, SA.270.12.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_gleboki_brod

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej
Adres:
Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie wymagane
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w ramach niniejszego warunku zobowiązany jest również wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt. 3 SIWZ. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający będzie weryfikował podmioty w takim samym zakresie jak wykonawcę i oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Wykonawca będzie posiadał obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 6 ppkt. 6.1-6.5 SIWZ. Informacje dodatkowe W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV, pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych konstrukcji szkieletowej drewnianej o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt. 4 SIWZ. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi specjalistami, tj.: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy ww. specjalności. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskich muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwa członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 20128 r. poz. 2272 ze zm.). Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt. 5 SIWZ. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający będzie weryfikował podmioty w takim samym zakresie jak wykonawcę i oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Wykonawca będzie posiadał obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 6 ppkt. 6.1-6.5 SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe) przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (potencjał kadrowy) przedstawi wykaz osób, oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie wg. wzoru przedstawionego w Załączniku nr 2 do SIWZ. W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty, tj.: Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a. pkt. 6 ppkt 6.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; b. pkt. 6 ppkt. 6.1, 6.3, 6.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 6.1, 6.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 6.3, 6.4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6 ppkt. 6.2 składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenia wg. wzoru przedstawionego w Załączniku nr 3 i 11 do SIWZ. W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV, pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe) przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach procedury opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (potencjał kadrowy) przedstawi wykaz osób, oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie są wymagane
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto (kosztorysowa) 60,00
Oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.