Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2019-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 76E i 76F przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie
ul. Plac Piłsudskiego 11
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
89 751 04 39, 502 068 259
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24067
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76E i 76F w Kętrzynie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Budynek przy ul. Sikorskiego 76E
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.
Budynek przy ul. Sikorskiego 76F
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Wymiana okien na klatkach schodowych
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.
Cel zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu poprawy efektywności energetycznej.
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku:
Budynek przy ul. Sikorskiego 76E
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.
Budynek przy ul. Sikorskiego 76F
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Wymiana okien na klatkach schodowych
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 24067

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Plac Piłsudskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: Kętrzyn
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny termin wykonania robót budowlanych:
- rozpoczęcie - 04.11.2019
- zakończenie - 03.09.2020

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
wg SIWZ-w załączeniu
Wiedza i doświadczenie
wg SIWZ-w załączeniu
Potencjał techniczny
wg SIWZ-w załączeniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
wg SIWZ-w załączeniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
wg SIWZ-w załączeniu
Dodatkowe warunki
wg SIWZ-w załączeniu
Warunki zmiany umowy
wg SIWZ-w załączeniu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
wg SIWZ-w załączeniu

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium koszt wykonania 95 %
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (roboty budowlano-montażowe, płace, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, transportu, delegacje, zakup sprzętu i inne cenniki stanowiące koszt, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w celu kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia). Cena przedstawiona w ofercie nie podlega waloryzacji.
Kryterium wymierne: - obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
cena najniższa
Kcena = ----------------------- x 95%
cena badana
gdzie: cena najniższa - najniższa cena ofertowa brutto
cena badana - cena ofertowa brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 95 pkt.
2. Kryterium społeczne 5% Kryterium zatrudnienia minimum jednej osoby spośród osób:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Za zatrudnienie jednej lub więcej spośród w/w osób Wykonawca otrzymuje 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 5 (pięć) pkt.
Wykluczenia
wg SIWZ-w załączeniu
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 76E i 76F przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie
Adres
Plac Piłsudskiego 11
11-400 Kętrzyn
warmińsko-mazurskie , kętrzyński
NIP
7422262306
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Biedrzycki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 751 04 39, 502 068 259

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.