Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy budynku biurowego

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2019-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
83-400 Kościerzyna
powiat: kościerski
tel. 586 862 869, faks 586 862 869
koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kościerzyna
Wadium: 65.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy budynku biurowego Nadleśnictwa Kościerzyna
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego budynku biurowego (biurowca) Nadleśnictwa Kościerzyna w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej). UWAGA!!! Na przedmiot zamówienia składają się prace polegające na wyniesieniu przez Wykonawcę całego wyposażenia, w tym wszystkich mebli oraz całą dokumentację urzędową (dokumenty, akta spraw), z obiektu będącego przymiotem przebudowy (budynek biurowy). Wykonawca jest zobowiązany wykonać powyższe prace w terminie siedmiu dni, licząc od protokolarnego przekazania terenu budowy. Część wyposażenia, w tym część mebli oraz część dokumentacji (dokumenty, akta spraw) musi być przeniesiona do budynku biurowo-mieszkalnego, który zostanie przez Zamawiającego przystosowany jako tymczasowy biurowiec na czas realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, a pozostała część musi być przeniesiona przez Wykonawcę do kontenerów do przechowywania mebli, w tym dokumentów. Kontenery, w których będą przechowywane wyposażenie, w tym część mebli oraz cześć dokumentacji, muszą gwarantować minimalne wymogi dotyczące ochrony przed wiatrem, wilgocią, a także przed światłem słonecznym, jak również muszą nadawać się do transportu i magazynowania; muszą być wyposażone w podwójne drzwi otwierane pośrodku, zamykane od zewnątrz za pomocą np. mechanizmu rygli, wyposażone w zamek lub kłódkę gwarantujący brak możliwości, dostępu przez osoby niepowołane. Budynek biurowo-mieszkalny jest zlokalizowany przy budynku, który będzie przebudowywany, w odległości około 30 m. Wyposażenie, w tym część mebli oraz część dokumentacji urzędowej (dokumenty, akta spraw), które będą przenoszone do dotychczasowego biurowca (budynku biurowo-mieszkalnego), będą musiał być ustawione we wskazanych przez Zamawiającego (jego przedstawicieli) miejscach (w pomieszczeniach na parterze oraz w pomieszczeniach na piętrze. Średnia odległość przenoszonych mebli z pomieszczeń budynku biurowego (do przebudowy) do pomieszczeń budynku biurowo-mieszkalnego (tymczasowego biurowca) oraz kontenerów wynosi około 50-100 m. Po zakończonej przebudowie budynku biurowego Wykonawca będzie zobowiązany przenieść z powrotem z budynku biurowo-mieszkalnego i kontenerów całe wyposażenie, w tym wszystkie meble oraz całą dokumentację urzędową (dokumenty, akta spraw). Miejsca docelowe przenoszonego wyposażenia Zamawiający określi Wykonawcy w trakcie wykonywania tych prac. Wykonawca będzie zobowiązany wycenić w kosztorysie ofertowym prace, o których mowa w niniejszym postanowieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. 3.2 Zamówienie będzie realizowane na działce należącej do Zamawiającego. Przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy miejskiej Kościerzyna, w obrębie ewidencyjnym 0006, na działce ewidencyjnej nr 159 przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w (83-400) Kościerzynie (centrum miasta). Zgodnie z adresem leśnym, przedmiot zamówienia położony jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w obrębie Kościerzyna w Leśnictwie Strzelnica w na obszarze oddziału 159n. Obiekt budowlany objęty przedmiotem zamówieniem jest budynkiem 2-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem, krytym dachem stromym wielospadowym. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 50-tych XX wieku. Wejście główne do budynku dla petentów bezpośrednio z poziomu terenu, od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie; dodatkowe wejście zapleczowe dla pracowników od strony podwórza. W poziomie parteru i piętra zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, w poziomie poddasza mieści się składnica akt (archiwum) oraz sala ekspozycyjna, natomiast piwnica pełni funkcję techniczną, w której zlokalizowane jest pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenia gospodarcze. 3.3 Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne budynku i przedmiotowego budynku: 1) stropy prawdopodobnie Kleina; 2) ściany nośne murowane z cegły pełnej gr. 25 - 36 cm, ocieplone styropianem; 3) ścianki działowe murowane z cegły pełnej gr. 12 cm; 4) nadproża żelbetowe; 5) dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną; 6) schody wewnętrzne żelbetowe; 7) posadzki wykończone deskami podłogowymi lub gresem; 8) ściany pomieszczeń tynkowane, malowane, w kuchni i łazienkach częściowo okładziny z płytek ceramicznych ściennych; 9) sufity parteru tynkowane lub podwieszone kasetonowe, sufity piętra i piwnicy tynkowane; 10) sufity poddasza wykonane z płyt g-k na profilach systemowych mocowanych do konstrukcji stropu i dachu drewnianego; 11) parapety zewnętrzne wykończone blachą stalową; 12) parapety wewnętrzne - drewniane; 13) stolarka okienna zewnętrzna - drewniana w kolorze zielonym od zewnątrz, od wewnątrz kolor naturalnego drewna; 14) drzwi wewnętrzne - drewniane pełne lub drewniane z przeszkleniami, 15) drzwi wejściowe do budynku - drewniane pełne; 3.4 Przedmiotowy budynek wyposażony jest w instalacje: 1) elektryczną (z istniejącego przyłącza); 2) wodno-kanalizacyjną (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej); 3) centralne ogrzewanie zasilane z węzła cieplnego; 4) wentylację grawitacyjną; 5) klimatyzację (pomieszczenie serwerowni). 3.5 Elewacje budynku wykończone są tynkiem mineralnym w kolorze szaro-beżowym. Elewacja posiada liczne detale architektoniczne w postaci gzymsów oraz ozdobnych elementów wokół okien. Dach kryty dachówką ceramiczną w odcieniu ceglanym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym. Stan elewacji ocenia się jako dobry, nie wymagający na dzień dzisiejszy odnowienia. Wysokość pomieszczeń w budynku w świetle konstrukcji wynosi na parterze od 2,80 do 3,30 m, na piętrze 2,77 m. W pomieszczeniach piwnic wysokość kondygnacji wynosi od 2,44. Podane wysokości są miejscowo zaniżone przez podciągi. 3.6 Dane techniczne obiektu budowlanego objętego zamówieniem: 1) Kubatura: 3 795,50 m3; 2) powierzchnia całkowita: 817,00 m2; 3) powierzchnia zabudowy: 408,50 m2; 4) powierzchnia użytkowa: 908,13 m2; 5) powierzchnia netto: 957,34 m2; 6) wysokość maksymalna: 11,26 m; 7) maksymalne gabaryty: ok. 31,36 m x 14,07 m. 3.7 W ramach zamówienia projektuje się następujące prace rozbiórkowe: 1) Wyburzenie istniejącej klatki schodowej w konstrukcji żelbetowej wraz z fragmentem stropu; 2) Wyburzenie części istniejących kominów z cegły pełnej; 3) Wyburzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych; 4) Poszerzyć otwory drzwiowe w istniejących ścianach; 5) Wyburzenie części ścian istniejących; 6) Wyburzenie podestu w pomieszczeniu socjalnym na parterze; 7) Demontaż drewnianej boazerii ze ścian i sufitów; 8) Demontaż istniejących sufitów podwieszanych w poziomie parteru budynku; 9) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 10) Demontaż istniejących drzwi wejściowych na zaplecze; 11) Demontaż części instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjne, instalacji elektryczne, centralne ogrzewanie) - według wytycznych zawartych w częściach branżowych projektu budowlano-wykonawczego, będącego załącznikiem nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją; 12) Demontaż istniejących grzejników ze ścian; 13) Demontaż istniejących posadzek - wyrównanie posadzek parteru do jednego poziomu; 14) Skuć istniejącą glazurę ze ścian; 15) Skuć istniejące posadzki z gresu; 16) Zdemontować istniejące posadzki z paneli podłogowych w poziomie parteru i piętra (zachować istniejące posadzki w projektowanym pomieszczeniu archiwum na poddaszu); 17) Wyciąć bruzdy w posadzkach na przeprowadzenie instalacji; 18) Wykuć bruzdy w ścianie pod rozdzielnicę elektryczną i hydranty przeciwpożarowe. 19) Zdemontować istniejącą zewnętrzna jednostkę klimatyzacji; 20) Zdemontować istniejące kraty stalowe (za wyjątkiem pomieszczenia serwerowni); 21) Wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych od strony zaplecza; 22) Demontaż fragmentu poszycia dachowego z dachówki ceramicznej w miejscu projektowanej klapy oddymiającej. 3.8 W ramach zamówienia projektuje się między innymi następujące roboty budowlane: 1) Wykonać płytę fundamentową pod projektowaną klatkę schodową; 2) Wykonać ścianę żelbetową wydzielającą nowoprojektowaną klatkę schodową w poziomie piwnicy, parteru i piętra; 3) Wykonać ścianę murowaną z bloczków gazobetonowych wydzielającą nowoprojektowaną klatkę schodową w poziomie poddasza; 4) Wykonać nowoprojetkowaną klatkę schodową i fragmenty stropu w konstrukcji żelbetowej; 5) Wykonać nowoprojektowane belki żelbetowe w obrębie klatki schodowej; 6) Wykonać nowoprojektowane otwory drzwiowe oraz nadproża stalowe z profili C 140 w poziomie parteru, piętra i poddasza; 7) Wykonać nowoprojektowane nadproże żelbetowe w ścianie zewnętrznej w miejscu projektowanego wejścia zapleczowego na klatkę schodową; 8) Wykonać przepusty w istniejących ścianach i podciągach na przeprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej; 9) Powiększyć istniejący podest wejściowy od strony zaplecza i wykończyć go płytkami gresowymi mrozoodpornymi; 10) Zamurować otwory drzwiowe w istniejących ścianach wewnętrznych z bloczków gazobetonowych na pełną grubość ściany. W miejscu zamurowania uzupełnić tynki po obydwu stronach ściany i wykończyć zgodnie ze standardem dla danego pomieszczenia; 11) Zamurować fragment otworu drzwiowego oraz otwór po demontażu okna na klatce schodowej w istniejącej ścianie zewnętrznej od strony zaplecza z bloczków gazobetonowych na pełną grubość ściany. W miejscu zamurowania uzupełnić tynki po obydwu stronach ściany i wykończyć zgodnie ze standardem dla danego pomieszczenia i elewacji; 12) Wykonać ścianki działowe z płyt g/k na zimnogiętych profilach stalowych (obustronnie 2x gr. 1,25 cm wypełnione wełną mineralną); w pomieszczeniach mokrych stosować płyty wodoodporne; 13) Wykonać nowe posadzki z gresu, granitu oraz paneli podłogowych na podkładach systemowych; 14) Zamontować nowoprojektowaną stolarkę i ślusarkę drzwiową, witrynową oraz szklane ścianki; 15) Zamontować klapę oddymiającą na klatce schodowej pomiędzy istniejącą konstrukcją dachu; w przypadku kolizji z konstrukcją wykonać wymian; 16) Ułożyć glazurę na ścianach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniu porządkowym; 17) Zamocować szkło lacobel w pomieszczeniach socjalnych (kołnierz w pasie pomiędzy blatem kuchennym a szafkami wiszącymi). 18) Zamocować na ścianach okładziny z płyt meblowych (fornir w okleinie naturalnej); 19) Zamocować na słupach w strafie wejściowej płyty z granitu; 20) Zamontować nowoprojektowaną armaturę sanitarną; 21) Zamontować nowoprojektowane sufity podwieszone z płyt g/k na ruszcie stalowym. ze względu na przepisy przeciw pożarowe konstrukcję drewnianą stropu na klatce schodowej oraz na poddaszu należy zabezpieczyć podwójną warstwą płyt gkf doprowadzając do klasy odporności ogniowej stropu REI60; 22) Wykonać tynki zewnętrzne na fragmencie elewacji zapleczowej wokół drzwi wejściowych do klatki schodowej. Strukturę i kolor tynku dostosować do pozostałej części elewacji; 23) Uzupełnić ubytki w poszyciu dachu po rozbiórce komina; 24) Zamontować wycieraczki aluminiowo-tekstylne w warstwie posadzki w strefach wejścia. Należy zachować jednakowy poziom posadzek i wycieraczek przy wejściach; 25) Zamontować oznakowanie wizualne w strefie wejściowej, komunikacyjnej i pomieszczeniu sekretariatu, zgodnie z projektem wykończenia wnętrz; 26) Wykonać projektowaną instalację elektryczną, alarmową i niskoprądową zgodnie z projektem budowlanym branży elektrycznej, będącym elementem składowym projektu budowlano-wykonawczego, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ (instalacja oświetlenia wewnętrznego, instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia, instalacje teletechniczne); 27) Wykonać projektowaną instalację wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania; 28) Wykonać projektowaną instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 29) Zamontować wyrzutnię i czerpię wentylacji mechanicznej w istniejących oknach dachowych; 30) Zamontować hydranty przeciwpożarowe. 3.9 Informacje o Wspólnym Słowniku Zamówień zostały podane w pkt II.5) ogłoszenia o zamówieniu (poniżej). 3.10 Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ, w projekcie budowlano-wykonawczym, który jest załącznikiem nr 11 do SIWZ, w projekcie aranżacji wnętrz, będącym załącznikiem nr 12 do SIWZ, a także we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 8 do Specyfikacji. UWAGA!!! Zamówienie publiczne musi być wykonane w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 3.10 SIWZ, w szczególności w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i projekt aranżacji wnętrz. Wykonawca nie może realizować przedmiotu zamówienia z pominięciem któregokolwiek ze składników dokumentacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu (pkt 3.10 SIWZ). W związku z powyższym podstawą wyceny oferty Wykonawcy będzie dokumentacja, o której mowa powyżej, w tym (w szczególności) projekt budowlano-wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz oraz przedmiar robót budowlanych. 3.11 Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, w tym w dokumentach wymienionych w pkt 3.10 SIWZ, mają przykładowy charakter, a Wykonawca ma prawo w takich przypadkach przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych. Przytoczone w SIWZ, w tym w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.10 SIWZ, materiały należy traktować jako referencyjne (to znaczy ustalony z góry, stanowiący punkt odniesienia), Zamawiającym dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o niepogorszonych parametrach techniczno-użytkowych. 3.12 W każdym przypadku, gdy w SIWZ, w tym dokumentacja, o której mowa w pkt 3.10 SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją, o której mowa w pkt. 3.10 SIWZ. 3.13 Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.10 SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. 3.14 UWAGA!!! Zamawiający podkreśla, że Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w SIWZ, ponieważ w światle obowiązujących przepisów Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne powinien tę równoważność wykazać. Należy przy tym podkreślić, że oferowane rozwiązania równoważne stanowią przedmiot oferty, ich określenie stanowi istotną treść oferty, która nie może ulec zmianie po upływie terminu składania ofert. Dlatego, jeżeli Wykonawca nie wskaże rozwiązań równoważnych, załączając stosowne dowody do oferty, to taka oferta nie będzie podlegała uzupełnieniu o te informacje, bowiem w wyniku ewentualnego uzupełnienia nastąpiłaby nie uprawniona zmiana treści złożonej oferty, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Praw Zamówień Publicznych. 3.15 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w celu ustalenia niezbędnych informacji o zamówieniu, mających wpływ na sporządzenie oferty, dokonał wizji lokalnej terenu i obiektu budowlanego objętego niniejszym zamówieniem. 3.16 Prace wykonane na przedmiocie zamówienia muszą być zgodne z Prawem budowlanym, projektami, o których mowa w pkt 3.10 SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi realizacji robót zawartych w przedmiarze robót. 3.17 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją projektową (techniczną). Materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Dz.U. 2019r. poz. 266 z późn. zm.). 3.18 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót oraz w toku wykonywania umowy na każde jego wezwanie w terminie 3 dni roboczych wszelkie dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności. W związku z powyższym, Zamawiający będzie wymagał dokumentacji dotyczącej użytych materiałów - świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, aprobaty. Dokumenty muszą być w języku polskim. Postanowienia pkt. 3.11-3.14 SIWZ stosuje się. 3.19 Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Warunki gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ . 3.20 Wykonawca, któremu będzie udzielone zamówienie publiczne, będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji. 3.21 Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu budowy / robót budowlanych. Urządzenie terenu budowy, jego zabezpieczenie, Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach kosztów ogólnych. 3.22 Odbiór robót zanikowych bądź ulegających zakryciu będzie wykonany na podstawie protokołu odbioru robót zanikowych / ulegających zakryciu. 3.23 Odbiór częściowy robót budowlanych oraz odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót. 3.24 Poza innymi aktami prawnymi wymienionymi w Specyfikacji, Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany przestrzegać następujących unormowań podczas realizacji przedmiotu zamówienia: 1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 405 z późn. zm.); 2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.); 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.); 6) rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831). 3.25 Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane niżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na realizacji pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). 3.26 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) elektryk, 2) hydraulik, 3) murarz, 4) tynkarz. 3.27 Osoby, które będą wykonywać powyższe czynności muszą być zatrudnione na umowy o pracę. 3.28 Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa powyżej oraz potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę kopie umów o prace (zanonimizowane w zakresie adresu oraz wynagrodzenia) dotyczące osób wykonujących wyżej wymienione czynności. Wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia na umowę o pracę, informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności oraz musi zawierać informację, że wykazani pracownicy są zatrudnieniu na umowę o pracę. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany osób realizujących powierzone prace na inne osoby. Zmienione osoby muszą spełniać warunki, o którym mowa powyżej. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania w trakcie realizacji zamówienia do sprawdzania na każdym etapie zamówienia, czy osoby wykonujące prace są zatrudnione na umowy o prace. W związku z powyższym na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni roboczych, informację o stanie zatrudnienia osób realizujących zamówienie publiczne, zgodnie z procedurą, o której mowa powyżej (wykaz osób oraz potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę kopie umów o prace (zanonimizowane w zakresie adresu oraz wynagrodzenia). Niniejsze postanowienia dotyczą w pełnym zakresie także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Uprawnienia z niniejszego postanowienia Zamawiający będzie wykonywać po przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych wskazanych przedstawicieli Zamawiającego. Sankcje wynikające z niespełnienia wymagań, o którym mowa powyżej, określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 3.29 Postęp robót będzie ewidencjonowany w dzienniku budowy

CPV: 45000000-7,45111100-9,45262311-4,45262350-9,45262500-6,45260000-7,45261211-6,45261310-0,45261320-3,45410000-4,45430000-0

Dokument nr: 607891-N-2019, SA.270.4.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_koscierzyna/zamowienia_publiczne lub www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać wyłącznie w języku polskim w formie pisemnej osobiście (do Sekretariatu Nadleśncictwa Kościerzyna), kurierem lub pocztą tradycyjną (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej)
Adres:
Nadleśnitwo Kościerzyna; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6; 83-400 Kościerzyna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, jeżeli: a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł; b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, budynków administracyjnych lub (i) budynków administracyjno-mieszkalnych o powierzchni zabudowy co najmniej 400,00 m2 i kubaturze brutto co najmniej 3.000,00 m3, obejmujące co najmniej wszystkie branże występujące w przedmiotowym zamówieniu, o wartości każda jedna robota co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować robót o mniejszym zakresie rzeczowo-wartościowym. Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć wykonanie (wybudowanie lub przebudowanie) na podstawie jednej umowy (jednego zamówienia) co najmniej jednego budynku: zamieszkania zbiorowego lub (i) użyteczności publicznej lub (i) administracyjnego lub (i) administracyjno-mieszkalnego, każdy budynek o powierzchni zabudowy co najmniej 400,00 m2 i kubaturze brutto co najmniej 3.000,00 m3, obejmujące co najmniej wszystkie branże występujące w przedmiotowym zamówieniu. Wykonawca musi wykazać, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, zostały wykonane przez Wykonawcę należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej 1 kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem co najmniej pięcioletnim, który będzie odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. W przypadku spółki cywilnej Wykonawca taki składa dodatkowo odpowiednie zaświadczenie wystawione również dla spółki cywilnej. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. W przypadku spółki cywilnej Wykonawca taki składa dodatkowo odpowiednie zaświadczenie wystawione również dla spółki cywilnej. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Praw Zamówień Publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień Publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca przedłoży dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 6 Oświadczenie Wykonawcy składane w oryginale, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, budynków administracyjnych lub (i) budynków administracyjno-mieszkalnych o powierzchni zabudowy co najmniej 400,00 m2 i kubaturze brutto co najmniej 3.000,00 m3, obejmujące co najmniej wszystkie branże występujące w przedmiotowym zamówieniu, o wartości każda jedna robota co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. W wykazie Wykonawca musi podać rodzaje robót budowlanych i wartości brutto, daty i miejsca ich wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których były wykonywane te roboty oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć wykonanie (wybudowanie lub przebudowanie) na podstawie jednej umowy (jednego zamówienia) co najmniej jednego budynku: zamieszkania zbiorowego lub (i) użyteczności publicznej lub (i) administracyjnego lub (i) administracyjno-mieszkalnego, każdy budynek o powierzchni zabudowy co najmniej 400,00 m2 i kubaturze brutto co najmniej 3.000,00 m3, obejmujące co najmniej wszystkie branże występujące w przedmiotowym zamówieniu. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować robót o mniejszym zakresie rzeczowo-wartościowym. UWAGA!!! Wykonawca, podając w wykazie ,,rodzaje robót budowlanych", musi podać co najmniej opis (charakterystykę) wykonanych prac. Zamawiający podkreśla, że przez rodzaje robót budowlanych Wykonawca nie może rozumieć tylko i wyłącznie nazwy postępowania dotyczącego wskazanych robót budowlanych w wykazie, lecz przede wszystkim ich charakterystykę, zwłaszcza pod względem rzeczowym. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pomiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie budową, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na o wartości minimum 2.000.000,00 zł. UWAGA!!! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. UWAGA!!! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia, o czym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4): 1) ppkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) ppkt. 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1. ppkt. 1), 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2. stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.4) ppkt. 1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2. zdanie pierwsze stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4). 8. Oferta Wykonawcy musi składać się z nasypujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy - dokument sporządzony i wypełniony przez Wykonawcę według załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2) W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza - pod warunkiem, że prawo pełnomocników do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą. 3) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi być złożone w oryginale. Z dokumentu musi wynikać jednoznacznie, kto będzie pełnomocnikiem i jaki jest zakres udzielonego przez Wykonawcę pełnomocnictwa (zakres reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez każdego jednego Wykonawcę. Do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie lub pełnomocnictwo w oryginale. 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia o zamówieniu - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu mają stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w przedmiotowym oświadczeniu. 5) Kosztorys ofertowy - dokument składany w oryginale, sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ. Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wycenę także prac do wykonania w ramach projektu aranżacji wnętrz (załącznik nr 12 do SIWZ), jak również wycenę prac dodatkowych polegających na wyniesieniu z budynku biurowego przed realizacją zamówienia i wniesienia po wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę całego wyposażenia, w tym wszystkich mebli oraz całej dokumentację urzędowej (dokumenty, akta spraw) - o czym mowa w pkt 3.1 SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych 30,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.