Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze...

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Ujazd
ul. Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel. 447 192 123, faks 447 192 129
ugujazd@ujazd.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Ujazd
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w sołectwie Józefin, Lipianki, Ojrzanów, Olszowa, Sangrodz, Zaosie
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zagospodarowania terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w sołectwie Józefin, Lipianki, Ojrzanów, Olszowa, Sangrodz, Zaosie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: 1) Część I Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzenia zabawowego, zamontowanie urządzenia zabawowego, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 2) Część II Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 położonej w m. Lipianki, obręb Lipianki - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku tam gdzie jest to wymagane, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 3) Część III Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 71/2 w sołectwie Ojrzanów - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz urządzeń zabawowych , wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku tam gdzie jest to wymagane, montaż ławek, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac . 4) Część IV Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce ewid. 426/3 w m. Olszowa - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 5) Część V Doposażenie placu zabaw w m. Sangrodz na działkach o nr ewid. 583, 584, 585 - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzenia, montaż urządzenia służącego do zabawy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod montowane urządzenie, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 6) Część VI Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz na działkach 584,585,612 - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 7) Część VII Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu na działce 170/2 w sołectwie Zaosie - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz urządzeń zabawowych , montaż ławki, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia)

Część nr: 1 Nazwa: Część I Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzenia zabawowego, zamontowanie urządzenia zabawowego, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 położonej w m. Lipianki, obręb Lipianki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 położonej w m. Lipianki, obręb Lipianki - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku tam gdzie jest to wymagane, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część III Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 71/2 w sołectwie Ojrzanów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 71/2 w sołectwie Ojrzanów. - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz urządzeń zabawowych , wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku tam gdzie jest to wymagane, montaż ławek, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Część IV Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce ewid. 426/3 w m. Olszowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce ewid. 426/3 w m. Olszowa - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45100000-8, 45223800-4, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Część V Doposażenie placu zabaw w m. Sangrodz na działkach o nr ewid. 583, 584, 585
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V Doposażenie placu zabaw w m. Sangrodz na działkach o nr ewid. 583, 584, 585. - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzenia, montaż urządzenia służącego do zabawy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod montowane urządzenie, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Część VI Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz na działkach 584,585,612
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz na działkach 584,585,612. - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Część VII Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu na działce 170/2 w sołectwie Zaosie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VII Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu na działce 170/2 w sołectwie Zaosie. - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz urządzeń zabawowych , montaż ławki, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45112723-9,45223800-4,45100000-8,45212140-9,37535200-9

Dokument nr: 608658-N-2019, RIR.271.1.15.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ug.ujazd.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres wskazany poniżej ( osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97 - 225 Ujazd, pok. nr 1 sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-18

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie wzywał na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.